Kemetické náboženstvo

11.11.2019

Kemet "Čierna Zem" (bahno naplavené Nílom pri každoročných záplavách) je staroveký názov pre Egypt a pradávnu civilizáciu, ktorej múdrosť ožíva v dnešnom kemetickom náboženstve.

Už dávnejšie som natrafila na zaujímavé videá s egyptskými rituálmi, ktoré vykonávali prívrženci kemetizmu alebo kemetického náboženstva, ktoré vzniklo ako nové duchovné hnutie v roku 1988 v USA a bolo založené Tamarou Logan Siuda. Hlavné sídlo kemetizmu je v Chicagu. Tamara je beloška, ale prívrženci tohoto hnutia sú väčšinou Afroameričania. Vnímam, že je to ich spôsob spojenia sa so stratenými africkými koreňmi. Kmeňový šamanizmus a voodoo sú podľa mňa pre nich prirodzenejšie vzhľadom k ich dedičstvu predkov, ale niektorí sa práve našli v kemetizme.

Afroamerický kemetici sú mi sympatickí. Pôsobia pokojne, povznesene a hĺbavo. Nie je v tom zbytočná afektovanosť a exhibicionizmus ako to môže byť u niektorých novodobých náboženských hnutí. To, čo som videla a čítala o ich viere, ma zaujalo a každému je jasné, že sa jedná o presah, ktorý vznikol spojením novej doby a starého Egypta.

Ich rituály nie sú kópiou staroegyptských rituálov, ale novým spôsobom ako sa duchovne spojiť s múdrosťou starého Egypta, bohov a bohýň a ich hlavných atribútov. Kemetici si zakladajú na hodnotách ako je pravda, spravodlivosť, rovnováha a vzájomná pomoc. V podstate vyznávajú mystiku a vyššie hodnoty a božskú jednotu všetkého. Používajú tradičné egyptské symboly a tvoria si i v súkromí oltáre zasvätené egyptským bohom a bohyniam.

Kemetická organizácia ponúka vedenie, zaškolenie, spoločné rituály či výlety na posvätné miesta, ale nezakazuje svojim prívržencom vykonávať svoje vlastné rituály v súkromí alebo spájať rôzne duchovné poznania a smery. Kemetizmus inšpiruje i ľudí na inej duchovnej ceste a samotný kemetizmus v sebe zahŕňa prvky, ktoré v sebe dnes nesie mnoho duchovných smerov a spôsobov života duchovného človeka na ceste. Niektorí kemetici dokonca cvičia kemetickú jógu.

Na slovenskom internete ma zaujali tieto stránky:

https://kemetizmus.webnode.sk/

https://www.kemet.sk/

youtube kanál

Luisa Konga na výlete v Egypte, inštruktorka jógy - instagram @yogakonga