Liečivé cvičenie

19.02.2019

Prepis vnútorných programov

  • Najprv si ujasníme, čo skutočne cítime a aké máme v sebe vryté presvedčenia či už z detstva alebo z negatívnych minulých skúseností. Na to ako si uvedomiť, aké sú naše skryté programy, môžeme použiť rôzne techniky od písania si otázok a odpovedí až po meditáciu...
  • vyberieme si jedno slovo, ktoré najlepšie vystihuje to, ako sa v hĺbke duše cítime,teda v tom negatívnom slova zmysle, napr. som odmietaná...
  • potom si vytvoríme opak tohto slova tak, ako to vnímame my                 

starý vzorec - nový vzorec

odmietaná -  prijatá

nemilovaná - milovaná

ponížená - ctená

podvádzaná - jediná

tá druhá - tá prvá

ignorovaná - vypočutá

prehliadaná - hýčkaná

zranená - vyliečená

 a iné...

tieto dvojice slov sú len ako vodítko, každá si môže vytvoriť svoj vlastný pocit a jeho protipól, pretože to, ako sa cítime a ako sa chceme cítiť vieme najlepšie iba my, napr. pokojne môžeme ku všetkým negatívnym vzorcom použiť protipól milovaná

  • Potom precítime v srdci oba póly a uvedomíme si ten rozdiel a naše pravé túžby
  • vezmeme červený motúzik, bavlnku, špagát a natiahneme ho na zem, aby vytvoril pomyselnú hranicu medzi našou minulosťou a želanou prítomnosťou
  • postavíme sa na jednu stranu hranice, to bude tá negatívna, položíme ruky na srdce a precítime naše negatívne presvedčenie, v duchu si ho môžeme i povedať
  • potom, keď sme už pripravené, urobíme krok dopredu a prekročíme hranicu - červenú líniu a postavíme sa na druhú stranu, kde sa cítime pozitívne a povieme v duchu či nahlas nové pozitívne presvedčenie - som...
  • držíme sa stále za srdce a nové presvedčenie môžeme viackrát zopakovať
  • potom sa nadýchneme a pomaly a opatrne sa postavíme presne na hranicu tak akoby sme boli povrazolezci, ktorí balansujú na lane a v tomto bode cítime oba protichodné pocity, obe presvedčenia a sme v rovnováhe - vnímame svoju zraniteľnosť i novú silu a cítime, že sme tu i tam zároveň

Nikdy nie je možné sa cítiť skutočne pozitívne, ak odmietame negatívne pocity. Ide o to, že v živote nie je možné byť iba silným či iba zraneným človekom. Ide o to, že pozitívne nastavenie a pocity je možné zažívať a udržať si ich iba vtedy, ak poznáme tie negatívne. Preto je dobré sa vracať na hranicu, ktorá nám pripomenie celú pravdu o živote. Z pozície na tejto hranici máme voľbu sa vrátiť do pozitívneho sveta. Z pozície, kedy sme iba v pozitívnom svete, ľahko zabudneme byť ostražitými a znova padáme do negatívneho sveta. Červená niť symbolizuje ako v príbehu o Ariadne cestu von z labyrintu. Blúdenie v tme nie je príjemné, ale ani byť slepým vo svetle nie je ten pravý cieľ. Harmónia života je schopnosť stáť na veľmi tenkej hranici a otáčať sa ku svetlu, ale nikdy nezabúdať na tmu, ktorá tam je tiež. Vždy je kam padnúť.