Nemôžu ťa vidieť, i keď sa na teba dívajú

15.08.2018

Nemôžu ťa vidieť, i keď sa na teba dívajú a to čo vidia, je ich vlastný klam a ilúzia

Chcú ťa vidieť padať alebo vstávať, ale ty si iná, si stále tá istá

Všetci si o tebe myslia svoje... a tomu veria a keď ťa stretnú, rozprávajú o tom druhým a všetci si niečo o tebe myslia

Je to i tak jedno

Vidia iba nálepky na tvojej veľkej celistvosti, vidia iba otrhané a staré nálepky, ktoré si rokmi získala od druhých, od systému alebo ktoré si si sama nalepila

Vidia, čo chcú vidieť, pretože sa boja vidieť všetko, to je príliš komplikované...

Ak časom uveríš, že si tým, čo druhí v tebe vidia, stratíš úplne všetko, teda okrem nálepiek, zdanlivo pekných, i keď ošúchaným a obyčajných nálepiek

Nemôžeš ukázať všetko i keby si chcela, oni sa odvrátia, nechcú ťa vidieť

Je pohodlné ťa vidieť iba tak trochu, iba cez pečiatku, ktorou ťa označkovali

Môžeš ty sama vidieť všetko, vidieť sa celá celučičká? A chceš?, pretože je to úplne iné ako ti hovorili v škole, ako ti hovorili rodičia a kamaráti, že vyzerá a funguje ženský svet

Je to tak iné, že to nedokážeš slovami opísať a druhí by ťa mali asi za blázna

Ak však vidíš na samé dno svojej ženskej bytosti, na samé dno, ktoré leží pod veľkou hmlou bolesti, keď odhrnieš túto bolesť a prestaneš veriť, že je to všetko čím si, uvidíš ešte väčšiu tmu, tmu najtmavšiu a v nej zdroj

Svoj zdroj zurčiaci ako prameň sily, temný prameň večnej jinovej sily, nie je to zadarmo, najprv musíš prestať brať ohľady na to, čo si druhí myslia, až potom ho uvidíš

Je tak temný, je tak láskavý, je tak upokojujúci a hlboký, je iba tvoj a nik ti ho nemôže vziať, nikdy