Nový model ženskosti...

25.01.2019

Už dlhšie cítim... už niekoľko rokov vnímam potrebu vyjadriť ženskosť spôsobom, ktorý môže byť dnes mnohými zaznávaný. Je to nový model ženskosti, ktorý v sebe spája tradičné hodnoty a novodobú slobodu.

Nie každej žene by takýto model vyhovoval a súvisí to s tým, do akej miery je táto žena jin a jang. Čím viac je žena jinová, tým viac bude podvedome a časom i vedome túžiť po partnerovi, ktorý je silný i po praktickej - finančnej stránke, aby sa mohla pri ňom cítiť bezpečne a úplne sa uvoľniť do svojej ženskosti. Pre niektorú to môže znamenať byť doma s deťmi a pre niektorú to môže znamenať byť doma a tvoriť alebo ešte niečo iné...

Opäť, je to veľmi individuálne, ale tento nový model ženskosti vychádza z toho, že žena sa absolútne spolieha na svojho partnera ohľadom zabezpečenia ich materiálneho života. Takáto žena sa cíti skutočne milovaná a predovšetkým v bezpečí. A práve to fyzické bezpečie, ktoré je partner schopný zabezpečiť, ju dokonale uvoľňuje do plynutia a radosti, do dávania a starostlivosti o svojho partnera a svojich najbližších po citovej stránke. Takáto žena miluje viac, pretože môže, má priestor a môže dávať lásku. Namiesto toho, aby sa naháňala za dosahovaním cieľov, dáva zo seba to, čo nie je možné zaplatiť žiadnymi peniazmi.

A nie, nie je to starý model, pretože v takomto vzťahu si muž váži ženu a jej jemnosť a starostlivosť a žena si váži mužovu schopnosť zabezpečiť im pohodlný život a obdivuje ho pre jeho silu a odvahu. Nie je to o neslobode, ale o dokonalej slobode ženského a mužského princípu. A práve preto to je nový model nielen ženskosti, ale i mužskosti.

Milujem tento model vzťahu a vidím ho ako jedinú zdravú a možnú cestu pre seba a pre mnohé ženy, ktoré žijú silne svoju jinovú ženskú prirodzenosť.