Obnovenie dievčenskej energie

24.06.2019

Pred júnovým splnom som robila výklad kariet na aktuálne energie ženského a mužského princípu a pre ženy tam vyšla téma krásy. Téma ženskej krásy a jej nového vnímania. Vnímanie skutočnej ženskej krásy. V podstate to je téma, ktorá sa stále rieši, ale akoby bola práve viac dôležitá. Zároveň som to jasne cítila na sebe a svojich pocitoch, myšlienkach, otváraní starých bolestí. Najprv som si myslela, že sa to týka iba mňa, ale potom som na facebooku videla inú duchovnú ženu zdieľať podobné myšlienky a pochopila som, že sa jedná o akúsi vlnu, ktorou práve prechádza viacej žien. Tento článok však bude svojim posolstvom aktuálny kedykoľvek.

Tak som sa "trápila" starými i prítomnými bolesťami ohľadom môjho vzhľadu a najmä zážitkov, ktoré som pre svoju postavu zažila a živila som sa najmä obavy, či to budem musieť zažívať celý život. Nechala som tie pocity mnou prejsť a spojili sa i s menštruáciou a vtedy som ich iba nechala tak, nech sú a nech cezo mňa pretekajú. Nebránila som sa im. V takej chvíli nás môže napadnúť, že je to strata času. Že by sme mali niečo robiť, niečo urobiť a zastaviť to ako sa cítime. Ale uvedomila som si, že som to robila celý život a nikam to neviedlo. Moja bolesť sa tým nezmenšila, iba sa potlačila a po čase sa znova prihlásila o pozornosť. Ono to môže vyzerať ako hnitie zaživa, ale keď sa to "umieranie" v bolesti robí vedome a bez zbytočného boja, prichádza nakoniec znovuzrodenie. A niekedy stačí plné plynutie osamote s bolesťou počas jednej upršanej a premenštruovanej nedele. A niekedy sa už večer môžu objaviť výsledky ako sa to stalo i mne.

Večer som mala potrebu si pustiť staré piesne z môjho dospievania, teda z konca 90 rokov a miléniové piesne. To je presne tá doba, kedy som sa cítila ešte plná života a naivnej viery i keď už prichádzali prvé rany. Veď to všetci poznáme, ten vek, kedy nám patrí celý svet a naše radostné detské ja sa spája s dospeláckou cestou a je to také výbušné v dobrom i v zlom slova zmysle. No, tak som si pustila zopár piesní a nechala som ich prejsť mojim telom a vyvolať vo mne tie staré pocity viery v dobro a viery v to, že všetko sa v mojom živote skončí iba dobre.

Prišli ku mne pocity, ktoré sú čistou radosťou zo života a tešenie sa na to, čo príde, keď veríme, že celý svet čaká iba na nás. A prišlo i riešenie môjho trápenia posledných dní. Prišla rada ako jednoducho, ako šialene jednoducho sa môžem vrátiť do svojej plnej životnej sily a radosti. Do dievčenskej energie. I keď to nie je vlastne iba dievčenská energie, pretože je to energie životnej radosti. Ale tú často strácame práve v detstve a preto sa do detstva a dospievania musíme vrátiť ju hľadať. A preto ju i tak nazývam. Ale je to samotná energia života vo svojej pravej podstate - Radosť.

A k tej rade -

- obliekaj sa iba pre svoje potešenie

- dovoľ si tú slasť v obliekaní "iba podľa seba"

nie že by som sa neobliekala podľa seba, ale ucítila som, že som predsa robila isté ústupky a akoby som si nie vždy volila presne to, na čo som mala naozaj chuť v obliekaní, ale vždy som zvolila niečo, čo jemne potlačilo moje pravé ja. Aby to tak bolo bezpečnejšie a ja som ostala istým spôsobom skrytá. I keď ako vravím, môj štýl obliekania je iný a je môj, ale úplne sa do neho uvoľniť iba podľa svojich predstáv a chuti vyžaduje neskutočnú spokojnosť samej so sebou.

A na tom chcem pracovať, vedome a pripomínať si to. Cez obliekanie je možné zmeniť viac ako si myslíme. Vo vnútri i navonok, ale najmä vo vnútri. Podporiť seba ako ženu takým spôsobom, že i ten najlepší milenec je v údive nad našou schopnosťou uspokojiť seba. Áno, je to veľká úloha pre ženy byť vo svojom obliekaní a úprave naozaj tou pravou, pretože i keď si myslíme, že sme, možno sa v niečom klameme.

A potom ku mne "priletela" sova. Vo vízii a pocítila som ako hlboko musím prijať túto energiu, ktorú som tiež potlačila, aby som bola prijateľnejšia. Energia sovy a jej dary čarodejníctva sa u mňa začali rozvíjať na začiatku puberty, ale vtedy som to vedome takto nevnímala. Sova sa opäť prihlásila o pozornosť hneď ako som oživila svoju dievčenskú energiu. Milujem zvieracích poslov, vždy ma upozornia na to, čo potrebujem.

Následne ku mne prišla vízia jedného energetického cvičenia, ale je to skôr technika rozjímania a vizualizácia + afirmácia, ktorú si mám teraz opakovať.

Krok za krokom ideme všetci ďalej. Často mám pocit, že stojím alebo sa točím v kruhoch. Ale vždy je to následné objatie celého toho kruhu väčšie a cítim a vidím viac. Vidím i tú bolesť i svoju novú silu. I tú starú. Asi bohatneme skúsenosťami a objímame stále viac a viac. Zbavenie sa definitívne bolesti je najväčší blud, akému veríme a potom padáme, aby sme uvideli opäť celú pravdu o sebe.