Totem koňa a dievčatko v nás

Totem koňa má veľa svojich atribútov. V tomto článku sa zameriavam na vzťah totemu koňa ku dievčenskej duši v nás, ku ženskej sexualite a ku ženskému telu. Každý človek môže vnímať totemy zvierat rôzne a v každom môžu otvoriť inú tému. Nie každého priťahuje kôň rovnakou mierou. Každý sme spojený viac či menej s rôznymi totemami zvierat.

Strach z koní môže byť i strachom z nespútanej životnej sily a neobmedzenej slobody. A naopak láska a obdiv ku koňom môže byť znakom našej túžby po slobode života a plnom vyjadrení svojej životnej sily.Mnohé dievčatká sú priťahované koňmi. Túžia po svojom koníkovi, chodia na hodiny jazdenia alebo aspoň čítajú dievčenské romány z jazdeckého prostredia či zbierajú obrázky koňov. V niektorých prípadoch môže byť kôň akýmsi náhradným parterom, bezpečným a milujúcim, ktorého sexuálnu silu vieme do istej miery ovládať a spolupracovať s ňou. Je to bezpečná zóna, kde si môžeme vyskúšať a byť bezpečne v kontakte so sexuálnou živosťou. Vlastnou i živosťou druhej bytosti. Zvieratá majú životnú sexuálnu silu veľmi čistú a oslobodenú od vedľajších úmyslov. A tým nám zrkadlia prapôvodnú životnú silu v jej pravej čistote a prirodzenosti.


"Veľa zranení ženskej sexuality má korene v detstve a v dospievaní."


Kôň môže byť veľkým liečiteľom pri ženských zraneniach na duši i tele. Zranení, ktoré nás obrali o sebavedomie, sebadôveru a najmä odrezali od cítenia vlastného tela. Napr. i pri sexuálnom násilí. Rovnako však môže byť vhodný pri liečení rôznych strachov a neistoty, pretože kôň slobodne cvála životom, nebojácne, sebaisto a preto sa môže radovať zo života.


Najmä divoké kone sú dokonalým príkladom slobody a nespútanosti. No i skrotené kone v sebe nesú túto esenciu. Ak vnímame ako nesprávne vlastnenie koní a ich výcvik, môžeme s nimi nadviazať vzťah pasívne a bez toho, aby sme ich osedlali a krotili. I dokumentárny film, socha či obraz slobodného divokého koňa je silným žiaričom, ktorý v sebe nesie veľa liečivých posolstiev. Rovnako môžeme využiť vibračné esencie - Esencie slobodne žijúcich zvierat.

Čo v nás vyvolávajú kone? Aké pocity si s nimi spájame? Odpoveď na tieto otázky nám môže odhaliť náš vlastný vzťah ku životnej sile a slobode života a to ako sa správame ku koňom môže odrážať náš postoj ku životnej sile - kontrola vs. plynutie.

Môj osobný vzťah s totemom koňa sa začal  v čase slávenia jesene - v novembri okolo dušičiek. Čo je čas hojnej pestrosti a zrelosti života. Väčšinou vnímame toto obdobie pochmúrne, namiesto toho, aby sme ho vnímali ako vyvrcholenie slnečného roka, vrchol života, oslavu života a jej všetkých radostí, po ktorej nastáva spánok zimy. Chodievala som zbierať polodivoké jabĺčka do nášho hája. V blízkosti sa pásli kone z blízkej farmy. Takmer každý deň som priniesla zopár jabĺčok koníkom. Učarovala mi hnedá gaštanová kobylka, ktorá prehovorila k mojej duši. Precítila som jej posolstvo zdravej telesnosti a radosti bytia vo svojom tele. Presne v takom, aké práve je. Pocítila som jej hlbokú spokojnosť so svojim telesným bytím a pochopila som, že i ja môžem. Že je to pre nás všetkých to najprirozdenejšie. Byť radostná a spokojná so svojim životom a telom. Byť slobodným telom plným radosti. A so všetkým, čo telo je a ako sa prejavuje.

Legenda o jednorožcovi hovorí, že sa dá chytiť iba tak, že ho zláka nevinná panna. Jednorožec sa nebojí jej čistoty, ale naopak je ňou priťahovaný, pretože sám je symbolom veľkej čistoty. Nechá sa hladiť nevinnou dievčinou a položí si hlavu do jej lona. Je krotký a láskavý. Tak veľkú silu má nevinná čistá sexualita.

Hovorí sa, že ak jednorožec ponorí svoj roh do znečistenej studničky, vyčistí sa a voda je opäť pitná.

Jednorožec sa spája i s mystériom prvej menštruácie. Vnímam to ako symbol prebudenia nevinnej ženskej sexuality a plodného života ženy.