Prečo neverím na Modrý Mesiac

30.03.2018

Modrý Mesiac sa nazýva jav, kedy sú v jednom kalendárnom mesiaci dva splny. A ten druhý spln sa nazýva Modrý Mesiac.

Tento jav však nemá oporu v prírodných cykloch a jedná sa o "ľudský výmysel" posledných asi dvoch storočí. Prečo teda neverím na Modrý Mesiac a neprikladám mu žiadnu dôležitosť?

Kalendárne mesiace sú administratívne a organizačné delenie roka, ktoré nemá náväznosť na žiadne prírodné ani vesmírne cykly. A tak ani dva splny v jednom kalendárnom mesiaci nič neznamenajú. Lunárny mesiac má vždy asi 29,5... dňa, bez ohľadu na to, ako my administratívne členíme čas.

A Mesiac samozrejme nie je prirodzene modrý nikdy.

Rovnako Silvester ako začiatok roka je iba administratívna záležitosť a dohoda ľudí. Či dni v týždni a iné... Kalendáre už dávno nie sú v súlade so slnovratmi a rovnodennosťami alebo vesmírnymi cyklami.

Preto administratívny kalendár je mŕtvy kalendár, je to čisto organizačná zložka systému a Modrý Mesiac je ezo výmysel.