Púšťam k sebe...

17.08.2020

Ďalšia vrstva ženského zhmotňovania a afirmovania - Púšťam k sebe - pracuje s vnímaním ženy ako magnetu, ktorý priťahuje všetko. Všetko dobré a zlé, čo život prináša, všetko sa okolo nás točí a my sme v strede. Avšak iba to príde úplne blízko k nám, iba to sa nás dotkne, čo si k sebe skutočne pustíme.

Vždy je dôležité mať vyčistené podvedomie, pretože vedome si k sebe nikdy nepúšťame bolestivé situácie a ľudí, ktorí nás zraňujú. V istom bode sme však už pripravené k sebe vedome púšťať iba to dobré a iba to, čo je v božskom pláne.

Dôležité je vnútorné nastavenie, ktoré prináša sebavnímanie ako ženy, ktorá iba prijíma. Všetko k nej prichádza. Opakujem, všetko dobré i zlé, všetko sa okolo nás točí ako okolo Slnka a my si vyberáme. I naša duša/vyššia múdrosť vyberá a vždy nás prekvapí, ale ja teraz píšem o vedomom vyberaní si, o práci s vedomím, ktoré je nám vždy dostupné.

Táto práca s vedomím spočíva vo vedomom rozhodnutí. Je to asi tak ako to opisuje i Jiří Ledvinka. U mňa tomu predchádzala dlhá cesta trápenia, kedy som sa nemohla dostať zo starého a chronického zranenia, ktoré sa stále opakovalo, až som musela pochopiť, že mať zdravé hranice a mať zdravé hranice je rozdiel. Ak sa potýkame s niečím silným na čo sme ešte k tomu sami a nik nás ani len nevypočuje alebo sa nás nezastane, zdravé hranice nestačia. Tu musí prísť na rad železná opona voči tým, ktorí nerešpektujú našu základnú ľudskú dôstojnosť. Asi nejak tak by som to expresívne opísala. A preto je úplne v poriadku v tomto používať i negatívnu formu afirmovania, ale musí byť vyvážená tou pozitívnou.

Napr.:

Nepúšťam k sebe mužom, ktorí nerešpektujú moje telo

Púšťam k sebe iba mužov, ktorí rešpektujú moje telo

Púšťam k sebe - sa môže stať účinnom afirmáciou vhodnou pre naše ženské energetické nastavenie. Dávnejšie som písala článok, ktorý je v tejto veci tiež užitočný Tvorenie Afirmácií v ženskom princípe

Príklad:

Púšťam k sebe iba to dobré a to, čo je vo vyššom božskom pláne

Púšťam k sebe iba hojnosť, lásku a mier

Púšťam k sebe iba ľudí, s ktorými súzniem

Treba si uvedomiť, že to znamená, že tí ostatní ľudia, ktorí k nám nepatria a tiež negatívne situácie tu budú naďalej v našom svete, ale ide o to, ako blízko sa k nám priblížia, ako veľmi sa nás reálne dotknú. Kam až im dovolíme zájsť v rámci našich hraníc a širšieho osobného poľa. Nie som duchovná slniečkárka a nesúhlasím s tvrdením, že nevenuj tomu pozornosť a zmizne to. Som za objektívne vnímanie okolitého sveta, ale so zameraním sa na budovanie sveta podľa mojich ideálnych predstáv.

Púšťam k sebe - tieto slová nás otvárajú, mäkneme pri nich, nadychujeme sa a otvárame srdcovú čakru, poddávame sa ženskému princípu tvorenia, preto to je tak silné slovné spojenie a môže nám priniesť do života zhmotnenie nečakaných zázrakov!!!