Schéma šťastnej ženy

10.01.2019

Základná schéma Šťastnej ženy sú podľa mňa tieto tri vibrácie ženy:

uvoľnená

spokojná

radostná

môj vyšívaný obraz - tantrická kňažka

Ženská uvoľnenosť je najdôležitejší pilier ženského šťastia. Uvoľnenosť je práve to, čo dáva žene skutočnú kvalitu jinu a umožňuje jej byť prijímajúcou. Uvoľnenosť sa dnes nenosí. Skutočná uvoľnenosť nie je zhúlený prístup ku životu. Skutočná uvoľnenosť je mäkkosť, neočakávanie a prítomnosť ženy. Nie je to dravosť a tvrdosť do ktorej sa mnohé ženy štylizujú vo všetkých oblastiach svojho života v domnienke, že tak dosiahnu šťastie. Žena bez uvoľnenosti nedosiahne žiadne výsledky, ktoré by ju urobili trvale šťastnou.

Ženská spokojnosť je niečo, čo zo ženy robí láskyplnú bytosť a nie požierajúcu pavúčicu, ktorá snová plány ako, čo a kedy zožrať, energeticky, manipulatívne a ako psychický upír. Spokojná žena, ktorá je naozaj spokojná sama so sebou, dokáže vyliečiť v sebe všetko a potom dokáže liečiť i svet.

Ženská radosť. Čo dodať. Opak je zatrpknutosť, ktorá nás robí staršími ako sme a oberá nás o krásu. Žena dokáže prežívať radosť už len sama zo seba a svojej ženskosti, ak je už natoľko vedomá a prebudená. A tak sa stáva sama sebe zdrojom najväčšej energie, ktorá ju poháňa ďalej žiť život, ktorý je vždy taký nepredvídateľný, ale napriek tomu krásny.

Všetky tieto tri piliere ženského šťastia sú ako sínusoida, neustále sa opakujúce vlnobitie, vlnenie šťastia. Uvoľnenosť prináša spomalenie, ktoré nás privádza ku dokonalej spokojnosti, ktorá je ako zastavenie sa v dokonalom okamihu, čas sa zastaví a následne nás táto spokojnosť vyhodí do stavu tej najväčšej radosti po ktorej zasa nastáva stav uvoľnenosti, ktorý nás privádza k spokojnosti a tá opäť k radosti... a tak stále dokola.