Sila zrkadla

17.02.2019

Zrkadlá sa používajú pri čarovaní rôznym spôsobom. A nielen pri starobylom čarovaní, ale i pri súčasných moderných afirmáciách a podobných technikách súvisiacich so sebaláskou. Prišla ku mne vízia využitia sily zrkadla jednoduchým, ale veľmi hlbokým spôsobom, ktorý môže zmeniť celé vedomé i podvedomé nastavenie v nás samotných.

Ide o obrad prijatia svojej sily. Alebo čarovnej sily, ak to chceme takto pomenovať. Tento obrad je určený na podporu prirodzených zdrojov sily, ktoré zatiaľ nevyužívame, nie sme si ich vedomí či spia zablokované v našom podvedomí a čakajú na prebudenie našej vlastnej odvahy a zodpovednosti za svoj život.

Obrad je jednoduchý -

  • nájdeme si zrkadlo, v ktorom sa vidíme asi od hlavy po pás, alebo i celí
  • nastavíme sa pred zrkadlo tak, aby sme sa sebe dívali do očí a aby sme videli svoje ruky, ktoré máme zdvihnuté v úrovni srdca s otvorenými dlaňami akoby sme sa chceli dotknúť tej druhej osoby v zrkadle
  • ruky o otvorenými dlaňami priblížime ku zrkadlu tak, aby sme cítili jemné vibrácie, alebo sa priamo dotkneme zrkadla
  • pritom sa dívame do svojich očí a nahlas zariekavame - Prijímam svoju silu - alebo - Prijímam svoju čarovnú silu - alebo - Prijímam svoju osobnú silu -
  • zopakujeme to toľkokrát ako to cítime a daný obrad môžeme opakovať tak často ako potrebujeme
  • obrad je možné vykonať i s vodnou hladinou v prírode a môže to byť ešte oveľa silnejšie alebo si vytvoríme vo väčšej nádobe svoje súkromné malé čarovné jazierko

Obrad prináša nečakané prebudenie nových rovín našej duše a to tým, že sa prenášajú podvedomé prvky cez odraz zrkadla do nášho vedomia. Odraz v zrkadle je vždy viac o tom druhom svete. O podvedomí a práve týmto obradom sa spájame s hlbšími úrovňami sami v sebe a cez dlane prijímame svoju silu späť z podvedomia do vedomia alebo jednoducho povedané z hĺbok na svetlo sveta.