Splnené a nesplnené priania

14.07.2018

Univerzum s nami hrá spravodlivú hru. Ak sa nám nedarí si splniť nejaké naše prianie, možno nadobudneme pocit, že nie je správne. Že to naše prianie je možno príliš svetské, povrchné, či príliš malicherné. Alebo jednoducho nie je súdené, aby sa nám splnilo.

Často to však býva tak, že univerzum čaká, až si budeme želať zo správnych dôvodov.

Správny dôvod a motív je najrýchlejšia cesta ku zhmotňovaniu si prianí.

I také šľachetné prianie ako je pomoc druhým, prírode či zvieratám, môže byť zásterkou pre naše vnútorné presvedčenie, že nie sme dosť dobrí, kým nevykonáme niečo spasiteľské. Pri hlbšom pohľade na seba samého odhalíme svoje pravé túžby a môžeme všetko prehodnotiť.

Alebo si želáme veľký bazén na záhrade i so zimným vyhrievaním. Taká neduchovná až snobská záležitosť. Ale ak milujeme rodinnú pohodu a vytvárame radi teplo domova, tak na takomto bazéne predsa nemôže byť nič zlé. Ak však v sebe nosíme pocit viny, že druhí to nemajú, či strach, že stratíme niektorých "priateľov", ktorí nám budú bazén závidieť, či sa považujeme za veľmi duchovných a vlastne sa hanbíme za takúto túžbu, to všetko môže byť brzdou k splneniu si skutočných prianí. Ak však chceme bazén iba preto, že ho majú susedia a chceme sa im vyrovnať, možno sa budeme stretávať so samými prekážkami alebo nám bazén v konečnom dôsledku prinesie iba technické ťažkosti či hádky s blízkymi. No ťažkosti prichádzajú i vtedy, keď nám pocit viny nedovolí sa tešiť zo života.

Univerzum nás tak miluje, že nám nesplní to, čo pre nás nie je v danej chvíli prospešné. Takže sa nemusíme báť, že niečo stratíme a niečo získame, čo sme nemali. Ale je dobré vždy vedieť, prečo niečo chceme a byť k sebe úprimní.

Iste, veľakrát si želáme niečo, čo je pre nás to pravé a predsa to neprichádza. I to sa stáva a veľmi často. Ale až budeme skutočne pripravení žiť nový život, teda sa vnútorne vyliečime a poznáme sami seba, môže k nám prísť všetko, po čom sme úprimne, zo srdca a zo správnych dôvodov túžili.

Asi nikdy úplne neodhalíme tajomný jazyk univerza, ale vždy dôjdeme k jeho pochopeniu až po nejakom čase a vývoji. Trpezlivosť ruže prináša... a možno i splnené priania...