Strážkyňa prameňa

01.09.2018

Bola noc. Necítila som sa fyzicky dobre a nemohla som spať i pre starosti, ktoré sme mali so psíkom. Chcela som sa pomodliť, ale necítila som v tej chvíli žiadne spojenie so žiadnym božstvom či božskými silami, s ktorými pracujem zvyčajne. Ale i tak som zopla ruky a modlila som sa za úľavu na tele i duši. A v tom ku mne prišlo meno. Ženské meno, staré orientálne meno a ja som sa modlila ku starému orientálnemu ženskému božstvu, ktoré malo svoju váhu ešte za čias Mezopotámie (ako som neskôr zistila). A pocítila som veľkú úľavu.

Zjavila sa mi vo vízii. Stará žena púšte, volala ma hlboko do púšte, bola to ona, orientálna bohyňa, archetyp ženskej božskej sily, v dlhom závoji ako Panna Mária. Kráčala ku vysokým skalnatým horám uprostred púšte. Naliehala na mňa, nie slovami, ale telepaticky som cítila ako na mňa volá, aby som ju nasledovala. Ponáhľala sa. Bola som za ňou veľký kus.

Táto vízia sa mi vracala i cez deň a tak som ju nechala plynúť a nasledovala som túto tajomnú ženu púšte. Uvidela som ľudské kosti vysoko v skalách, moje kosti, moje staré kosti, ktoré tam možno ešte stále ležia. Nasleduj svoju líniu, počula som vo svojom vnútri. Nasleduj svoje vnútorné poznanie, poď ešte hlbšie...

Potom som uvidela veľký strmý priesmyk, dve veľké skalnaté útvary, kužeľovité a medzi nimi bola úzka štrbina, na dne ktorej pramenila voda. Prameň púšte. Vzácny zdroj vody v najsuchšej oblasti sveta. Živá voda. Nad malým prameňom stála žena v dlhých šatách a závoji a spievala pieseň. Spievala vode, aby tiekla. Spievala prameňu, aby nevyschol. Bola to strážkyňa púštneho prameňa. Bolo to nesmierne dávno, v časoch, kedy posvätné kňažky strážili pramene a zasväcovali svoje životy na určitý čas tejto službe. V samote vo vysokých horách, v tichu púšte a v hlbokej meditácii.

Kňažka spievala a rukami robila pohyby smerom dole od brucha k lonu akoby životodarný prameň vytekal priamo z nej. Bola v hlbokom tranze a nevnímala čas. Stále s mierne rozkročenými nohami nad prameňom a spievala mu pieseň života.

A tak som prenikla opäť hlbšie k podstate ženskej sily v nás ženách, pretože tá stará žena púšte mala pre mňa dôležité osobné posolstvá.