Suverénna a citlivá?

13.07.2018

Byť suverénny človek niekedy znamená byť zároveň necitlivým na určitú oblasť. Napr. zabávač, ktorý rád tancuje bude nútiť i veľmi plachých ľudí tancovať, pretože nedokáže cítiť ako sa cítia oni. Nedokáže to zachytiť svojimi tykadlami, ktoré sú necitlivé na tento druh ľudského nastavenia. Takýto človek svojou suverenitou najskôr zakrýva svoj strach alebo nevyliečené zranenia či dokonca ťažko depresívne sklony.

Zdravo suverénny človek je suverénny preto, že má zvládnuté svoje svoje zranenia a strachy do takej miery, že dokáže cítiť nastavenie druhých ľudí. Nebude nútiť nikoho do toho, aby za každú cenu prekročil svoje hranice príjemnosti. Môže byť pomocníkom pre oblasť, v ktorej je suverénny, ale nikdy nikoho do ničoho nenúti a počúva druhých.

V čom sme suverénni???

Môže to byť i vo varení a v starostlivosti o domácnosť. Možno si veríme, že sme skvelé gazdinky a ohovárame tie, ktoré majú studenú kuchyňu a trocha bordelu navyše. I to je necitlivosť a zároveň pestovanie si vlastnej ženskej dôležitosti. Alebo naopak, sme úspešné v práci a podceňujeme ženy, ktoré podľa nás nie sú dosť podnikavé. Príkladov je veľa.

Byť suverénnym zdravým spôsobom znamená byť zároveň citlivým k druhým. Iba tak bude naša suverenita a vodcovstvo v danej oblasti druhým ku prospechu a my nájdeme vnútorný pokoj a priestor pre sebarealizáciu.