Tajomný kruh Sesterstva

26.04.2018

Vidím zlatý kruh sestier, svetelných ženských bytostí z iného sveta, vstupujem do neho po otvorení svojho srdca. Cez srdce sa dostávam do posvätného kruhu, ktorý je určený iba pripraveným ženám, ženám s otvoreným a čistým srdcom, ktoré čarovný kruh nevysilia svojimi požiadavkami a túžbami, pretože viem, že v tomto kruhu môžem požiadať o pomoc a zázrak a stane sa tak, ale nie som toho schopná z úcty ku posvätnosti kruhu. Len tak si zažiadať splnenie svetských túžob či vyriešenie pozemských problémov, to mi nejde. Preto som tu v tomto kruhu, pretože už ho nezneužijem, nevysilím a neotrávim svojimi planými túžbami. Srdce velí žiadať iba to, čo má zmysel. Tak blízko ku veľkej nadpozemskej sile a predsa tak ďaleko. Moje srdce ma nepúšťa k tomu žiadať splnenie akýchkoľvek túžob cez silu posvätného sesterského kruhu svetelných ženských bytostí. Som však rada, pretože cítim silu a oporu týchto svetelných sestier a cítim ich lásku. Cítim s nimi spojenie, iba ak mám čisté úmysly, iba ak som čistá vo svojom srdci. Ak zvládneme skúšku, máme prístup ku tajomným zdrojom, ale vtedy ich už nedokážeme zneužiť. Aké zvláštne, ale dokonale zariadené...

O pár dní neskôr ku mne prišli presnejšie info ohľadom "zlatých" ženských kruhov, ktorých súčasťou sú všetky, ženy, ktoré majú v poslaní ukotviť a pozdvihnúť ženskú energiu, vedomie Veľkej Bohyne v spoločnom poli Zeme v tomto čase. Nie každá žena je súčasťou takéhoto kruhu, ale veľa ich je a nie je si zatiaľ toho vedomá. Používam pojem zlaté kruhy, pretože u mňa sa spájajú so zlatou farbou a s posvätnosťou včelieho kráľovstva a stretnutie s totemom včely u mňa vyvolalo túto víziu. Ale neviem s istotou povedať, či je to iba môj filter vnímania, alebo to tak môžu mať i iné ženy, ktoré sú súčasťou týchto kruhov.

Čo sú vlastne tieto posvätné sesterské kruhy?

Je to kruh bytostí, z ktorých je len jedna bytosť pozemská žena, ktorá ukotvuje na Zemi vedomie Veľkej Bohyne práve cez spojenie so ženskými duchovnými bytosťami, ktoré by sme mohli nazvať duchovným "stelesnením" ženských archetypov, bohýň a iných ženských bytostí, ktoré sú v súlade s vibráciami veľkej bohyne - ženského lúča lásky.

Každá takto povolaná pozemská žena má svoj vlastný kruh ženských bytostí, ktoré sú spojené s jej poslaním, darmi, vibráciou duše. Tento kruh slúži ako veľká ochrana a podpora pre pozemskú ženu. Väčšinou je to však dlhá cesta, kým žena nájde a obnoví toto spojenie. Prináša to veľký dar vnútornej sily a pocitu domova, nádej a istotu, že jej život má zmysel, i keď sa vecí nedejú tak, ako by si myseľ a domnienky želali.

Ak sa pozemskej žene otvorí vedomie tohto posvätného sesterského kruhu, stáva sa viac celistvou, pokojnou a veľmi to ovplyvní jej život, najmä to oslabí strach zo života, o život a z budúcnosti.

Až plným zvedomením si príšlušnosti k tomuto kruhu môže takto povolaná žena začať svoju cestu ukotvovania energie Veľkej Bohyne v plnej sile svojich možností.

Gay Gilies Art