Temné sily existujú

11.11.2019

Keď o nich vieš, nemusíš sa ich báť

Tu, na Zemi majú temné sily absolútnu slobodu a rovnako majú priestor i dobré sily, ale neustála prítomnosť síl zla robí z našej planéty dokonalý trenažér pre duše, ktoré chcú rásť do vyššieho poznania.

Sily zla sú rady, keď o nich nikto nevie, pretože tak majú ešte väčšiu silu

Preto je potieranie síl zla, démonov a neviditeľných síl zla veľmi podporované. Na jednej strane strachom ľudí, ktorí vidia zlo iba v ľudskom konaní, ale sily zla konajú v spojení s ľuďmi rovnako ako sily dobra. Sily zla bývajú často maskované za tie najušľachtilejšie spoločenské zámery, či za sladkú manipuláciu. Sily zla ovládajú masy nevedomých ľudí a ľahko ovládajú tých, ktorí nemajú svoj názor, ale iba sa snažia zapáčiť, zaradiť a mať z toho výhody. Zbabelci sú najľahším cieľom síl zla a sú najčastejšie využívaný nielen na masové zmeny v spoločnosti, ale i na citové vydieranie v súkromí rodiny.

Ak o nich vieš, nemáš z nich strach!

Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že strach zo zla je strach z neznáma, ale poznanie a rozlišovanie zla od dobra, prináša upokojenie uprostred bojiska. Nie je nutné bojovať, ak poznáš a vidíš sily zla. Prekukneš ich a boj je zbytočný.

Demaskovanie síl zla je najúčinnejšia zbraň proti nim

Demaskovanie síl zla pre mnohých duchovných ľudí s poslaním môže znamenať i pochopenie, že ti naozaj idú po krku. Idú po tebe, pretože tvoje vyslobodenie zo systému ich neuveriteľne oslabuje a zároveň tvoja sloboda strháva ostatných tiež na stranu dobra. Na ceste duchovne uvedomelého človeka príde čas, kedy si bude musieť pripustiť, že je v hľadáčiku temných síl a je doslova na odstrel. Ich spôsoby sú rafinované a ak ťa nemôžu získať na svoju stranu, môžu ťa nabádať na sebazničenie či samovraždu. Snažia sa vytvárať také podmienky a zdanie okolo teba, že tvoj život akoby nemal zmysel. Že tvoje bytie nemá zmysel. Využívajú na to najbližších a tie najrafinovanejšie spôsoby, ktoré ťa zabolia na tých najcitlivejších miestach.

Dôležitým krokom je si uvedomiť, že netreba brať veci osobne a je dobré sa vo väčšine prípadov vykašľať na zrkadlenie, ak ti niečo zrkadlí stádovitý človek bez vlastnej vnútornej slobody. Lebo tu sa často chytáme do pasce vlastnej dôležitosti a starých zranení.

Pri skutočnom sebapoznaní a poznaní i nášho poslania a darov, ktoré nesieme, prestávame byť závislí na hodnotení z vonka, prestávame sa porovnávať a staneme sa imúnni voči útokom ega iných ľudí ovládaných strachom alebo temnými silami.

Zažila som víziu, kedy som cítila a videla abstraktný obraz síl zla, ktoré má chcú zničiť pre to, čo som sa rozhodla nasledovať a prejavovať tu na Zemi. Cítila sú hlbokú nenávisť a ich túžbu ma zabiť. Doslova ma zničiť, aby som nemohla prejaviť svoju hlbokú pravdu, pravdu duše a city, ktoré si nesiem v sebe. Nezľakla som sa toho, práve naopak, o to viac som sa upokojila a sňala ďalšie ružové okuliare. Vnútorná sila rastie, ak sa odhodláme vidieť skutočnú pravdu o sebe a o svete, v ktorom žijeme.

Ak ti idú po krku, si veľmi silný človek a preto sa ich nemusíš báť. Jeden človek v pravde je vždy silnejší ako prúd síl zla.