Zásadná otázka

05.10.2018

Chceš, aby tento muž bol súčasťou tvojho tela?

Táto zásadná otázka súvisí s tým, že náš partner sa cez milovanie s nami stáva našou súčasťou a ak nie sme spokojné s tým, kým tento muž je, stávame sa súčasťou tejto nespokojnosti, pretože on sa stáva súčasťou nášho tela cez pohlavný styk a je v tom i veľa energetických väzieb cez čakry a auru.

Často po niekom túžime, pretože sme zranené z minulosti a ten niekto má niečo, čo by nás mohlo zahojiť. A možno má iba miernu povahu oproti agresii, ktorú sme zažili v minulosti. Ale to nestačí. Alebo si vyberáme opakovane agresorov...Vidíme iba malý kúsok z neho, ktorým chceme zalepiť svoje bolesti, no neuvedomujeme si celého muža a to, že on celý bude súčasťou nášho života i nás samotných. Možno má peniaze, ktoré nám dávajú pocit istoty ohľadom našej budúcnosti. Vždy, keď si vyberáme muža podľa našich minulých zranení a strachov z budúcnosti, vyberáme si slepo, lebo vidíme iba čiastkové náplaste a nie celého muža ako takého.

Čo ak si opakovane vyberáme hlupákov s krásnym telom? Lebo sa chceme cítiť žiadané tými "najlepšími" samcami a tak si zvyšovať sebavedomie. Necítime svoju vnútornú bolesť ohľadom nesebadôvery a tak radšej volíme pekného hlupáka, ktorý nám dá krátky pocit, že sme dosť dobré. Muž by nás mal samozrejme fyzicky priťahovať, ale rovnako by sme ho mali vnímať ako dušu. Ak sa chceme cítiť ako skutočne milované, musíme i my tak pristupovať k mužom a vnímať ich celistvo. Nielen ako telo alebo ako prázdne frázy či naučené zvodné správanie. To nestačí. Musíme byť odvážne vidieť celého muža, aby sme naozaj mohli cítiť k niemu niečo viac ako len naše očakávania a citovú závislosť. Ale začať musíme od seba...

Iba žena, ktorá cíti svoje telo, je citlivá a naučila sa pracovať so svojou citlivosťou, dokáže cítiť veľmi jasne koho chce a koho nechce v sebe mať. Doslova. Mať ho v sebe. Takáto žena má zdravú sebaúctu, sebalásku a zrelosť. Vie, že muž má svoju citlivosť rovnako ako ona a chce muža, ktorý si je vedomý svojej citlivosti a citov ako takých. Nechce citového mrzáka či nezrelého večného chlapca. Chce muža rešpektovať, aby mohla byť s niekym, s kým je stotožnená.

Ďalšie zásadné otázky:

Chcem s ním byť preto, aký je alebo preto, čo by mi mohol dať???

Ak by som bola muž, chcela by som byť takýmto mužom???

Bola by som skutočne hrdá na to, že je takýto muž môj partner???

Ak by som mala deti, chcela by som, aby boli ako tento muž???

Počas života nás môže priťahovať veľa mužov, ale vždy to môže byť z rôznych dôvodov. Od jedného chceme, aby nám liečil naše minulé zranenia. Od druhého chceme zábezpeku do neistej budúcnosti.

Ale od toho pravého chceme, aby iba bol taký, aký je a aby sme mohli byť súčasťou jeho života. Lebo on je úžasný taký, aký je.

A ako to všetko súvisí s prítomnosťou a s tým, že milovať svoju prítomnosť je veľmi dôležité?

Iba v prítomnosti je možné si vybrať správneho partnera, iba na základe prítomných citov a prítomného vnímania je možné poznať pravdu. Nie na základe tieňov minulosti či ilúzií svetlej budúcnosti, ale na základe toho, čo je teraz.

Veľa žien sa odpája od cítenia svojho tela, len preto, aby niečo získali zo vzťahu s mužom. A i keď s ním majú styk, radšej ho necítia srdcom, lebo by to neuniesli. Vidia iba to, čo ešte nie je a čo chcú od neho. Avšak väčšinou sú potom sklamané, alebo prázdne, pretože si uvedomia, že to nestálo vôbec za to.

Byť plne v prítomnosti a vnímať i druhého v plnej prítomnej pozornosti je to najkrajšie, čo môžeme sebe i tomu druhému dať, ale zároveň to najodvážnejšie. Pravda sa ukáže a my naozaj uvidíme, či je to ten pravý alebo nie a či môže byť súčasťou nášho tela. A ešte oveľa viac...

Alena Wágnerová - Žltá vôňa (obrázok som zmenila filtrom)