Lokalizovanie sa

"Šťastie si ťa nájde"

Lokalizovanie seba pre vyššie sily, je jednoduché energetické cvičenie, ktoré spočíva v tom, že sa usadíme do sebe, do svojej sily a necháme prísť k sebe to, čo hľadáme a po čom túžime. Nenaháňame sa, ale necháme sa chytiť tým, čo chceme sami chytiť. Zjednodušene a hravo povedané.

Veľakrát sa naša snaha premení na chaotické pobehovanie od jednej veci ku druhej, zbytočné nadmerné myšlienkové blúdenie a hľadanie ako. Je to vyčerpávajúce a nikam to nevedie. Veľakrát sa veci vyriešia akoby samé, keď im dáme slobodu a pustíme kontrolu nad životom, ktorý i tak kontrolovať nemôžeme.

Lokalizovanie vychádza z princípu prepojenosti všetkého života. Celý vesmír je naše pole, kde vysielame svoje vibrácie a všetko a všetci sú neustále vo vzájomnom spojení a v spleti ciest a sietí, ktoré prenášajú informácie.

Ako prebieha lokalizovanie

Ležíme pokojne, v meditatívnom stave, relaxujeme a vedome dýchame. Vhodná je pozícia s roztiahnutými rukami alebo rukami položenými na srdci alebo v inej uvoľnenej a otvorenej pozícii.

Cítime svoje telo, svoju hmotu a ťažobu, sme vedomí v tele. To je základ, byť pozornosťou v sebe.

S láskou prijímame to, kde sme a ako sme na tom, nech to už znamená čokoľvek. Nepopierame prítomnosť ani neunikáme do želaných fantázií o svojej osobe.

Vnímame však ako k nám prichádzajú cez neviditeľné a jemné vlákna života, sieť života to, čo si želáme, aby k nám prišlo, práve preto, že nás to cez vesmírnu "GPS" zaznamenalo. Pretože sme sa uviedli do pokoja a ticha a naša sila a vibrácia je v jednom bode, odkiaľ môže jasne a silne žiariť - vysielať - priťahovať.

Je vhodné byť v naladení na sily, vízie želanej skutočnosti, ľudí, veci... ktoré chceme k sebe pritiahnuť. Dôležité je naše centrum srdca, ktoré je otvorené a vyžaruje lásku a zároveň telesné uvoľnenie, pretože sme otvorení a pripravení na láskavú zmenu.

V takomto stave meditujeme, rozjímame a stále sa vraciame k sebe ako ku kotve a bodu, ktorý vysiela svoju jedinečnú vibráciu do celej siete vesmíru.

Prvýkrát som sa rozhodla lokalizovať pre Šťastie. Pre sily čistého šťastia. Teda naladenie na tento stav a privolanie šťastia do svojho života, ale nie s nejakou jasnou víziou, čo v hmotnom svete znamená šťastie. Bola to čistá túžba srdca po pocite šťastia. Po chvíli lokalizovanie seba, som pocítila a uvidela prílev farebného svetla ku mne. Jednalo sa o svetlú oranžovú farbu, ktorú som zrejme práve v tej chvíli potrebovala. Prílev pozitívnej nálady a životnej energie bol citeľný niekoľko dní po jednom krátkom cvičení.

Lokalizovanie ako cvičenie je cenné v tom, že nás učí zastaviť sa, byť prítomnými a pravdivými k sebe a zároveň citliví ku sieti života, ktorej sme súčasťou a ktorá nás obklopuje. Nikdy nie sme vylúčení, sami či stratení. Vždy sme v lone života - vesmíru. A sme celiství a dokonalí takí, akí sme, ak si to dovolíme cítiť.