Medové uzmierenie

Medové uzmierenie je obrad na uzmierenie a utíšenie napätej či konfliktnej situácie medzi ľuďmi a na zlepšenie vzťahov.

Postup:

Vystrihneme z papiera postavy, pričom jedna postava predstavuje nás a druhá osobu, s ktorou sa chceme uzmieriť alebo zlepšiť vzťah. Stačí načrtnúť obrysy panáčikov, rovnako veľkých, nakresliť na ne srdce v oblasti hrudi, úsmev a napísať meno, či nakresliť nejaký typický znak danej osoby, aby sme panáčikov vedeli odlíšiť.

Zapálime si sviečku a s prosbou v srdci o uzmierenie spojíme panáčikov tak, že ich z prednej strany tela v oblasti srdca natrieme medom a  zlepíme s požehnaním lásky a porozumenia. Takto spojených ich bezpečne uložíme na oltár alebo na iné bezpečné miesto, ktoré príjemne vyzdobíme.

V prípade milencov, môžeme panáčikov zviazať červenou šnúrkou. Ružovou šnúrkou môžeme zviazať vždy, je to univerzálna farba lásky. Rovnako bielou alebo modrou šnúrkou, ktorá predstavuje mier a pokoj. Zelenú šnúrku použijeme napr. u známych či kolegov v práci. Dajú sa použiť i iné farby a záleží len na nás, čo pre nás tá ktorá farba predstavuje a takým spôsobom ju potom i použijeme.

Necháme pôsobiť tri týždne alebo jeden lunárny mesiac. Výsledok sa môže dostaviť rýchlo, ale ak nie, môžeme obrad zopakovať znova. Použitý panáčikovia sa neskôr s vďačnosťou spália, aby sa premenili na nové začiatky. Obrad môžeme urobiť i v prípade, že druhá osoba už nie je nažive.