Modlitba k vnútornému Svetlu

V časoch najväčšej samoty, zúfalstva, smútku, beznádeje a straty zmyslu života môže pomôcť práve modlitba k svojmu vnútornému Svetlu. Mnohí už dávnejšie stratili vieru, ktorú mali kedysi. Vieru k božstvám náboženstiev, ktoré predstavujú modly, personifikované postavy bohov a bohýň, svätých, ktorí majú rôzne podoby, podľa toho, kto ich interpretuje. I anjeli strážni sú skôr našim odrazom svetla, ktoré patrí nám, ktoré nežijeme a nevidíme v sebe. Jednoduchšie je ho vytesniť mimo seba a vytvoriť si božstvo či modlu. 

Veľká sila vesmíru a Láska, ktorá je všetkým je tak veľmi abstraktný pojem, neuchopiteľný a nevysloviteľný, o ktorý sa v ťažkých časoch nemôžeme oprieť, ak nemáme nejakú svoju konkrétnu predstavu o Láske, či nejaký konkrétny spôsob ako sa jej dotknúť. Je veľa spôsobov a ciest ako sa spájať s Láskou. Niektoré sú pre nás istotami, iné prichádzajú a odchádzajú ako okamihy života.

Modlitba k vnútornému svetlu

Keď vnútornou bolesťou ležíme schúlení v klbku a plačeme, či už ani nedokážeme plakať a topíme sa vo veľkej tme, je dobré sa modliť k svojmu vnútornému svetlu. To svetlo vychádza z nás, je hrejivé a tak dobre známe. Iba je a patrí mu minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Je vždy rovnaké, pretože je to naša podstata. Nemusí byť zo začiatku silné, ale vždy je utešujúce a hrejivé zvnútra.

 "Dáva nádej a silu, pocit, že je všetko v poriadku"

Modlime sa k svojmu vnútornému svetlu v duchu i počas každodenných činností, vytvorme si vlastnú mantru, vetu, modlitbu, ktorá nás k nemu vždy privedie. Opakujem, že nie je nutné ho cítiť hneď od začiatku veľmi silne. Je to svetlo, ktoré nás spája s našou dušou a otvára našu citlivosť. Jeho veľkosť súvisí s našou schopnosťou cítiť v danej chvíly svoju Dušu. A tam je pokoj a zmierenie. Vždy, keď prežívame hlboký pokoj a zmierenie, bezčasovosť v ktorej je všetko v poriadku, sme spojení s našim vnútorným svetlom. Dušou.

Zvyknem používať vety ako: 

"Moje Svetlo, prosím buď so mnou..."

"Svetlo, prosím buď..."

"Drahé Svetlo, príď ku mne, buď tu so mnou..."

niekedy, len opakujem slovo medzi plačom ...Svetlo... a sústreďujem sa na vnútro, odkiaľ svetlo vychádza a podobne, ale to vychádza skôr z danej situácie a pocitov. Je dôležité, aby daná modlitba bola úprimná a pravdivá, nech je akokoľvek jednoduchá, či prostoreká. 

"Je to skôr volanie o pomoc ako recitovaná modlitba"