- modlitba za božské znamenie -


Drahá bohyňa,

prosím o znamenie na mojej ceste,

aby som vedela, či kráčam v súlade s Tvojou vôľou.

Prosím o milosť poznania, aby som rozpoznala

strach od lásky, klamstvo od pravdy

a aby som uvidela Tvoju vôľu jasne a včas.

Nech sa tak stane.


- modlitba ku veľkej vesmírnej bohyni -

Veľká vesmírna bohyňa,

dovoľujem Ti prebývať v mojom tele

a skrze mňa konať veľké skutky lásky

v mene Tvojej slávy.

Daj, nech som naplnená Tvojou

nekonečnou láskou a milosťou.

Nech sa tak stane.

- modlitba lásky pre ženy -


Drahá bohyňa,

otvor prosím moje srdce a telo pre toho pravého.

Chráň ma, aby som vedela rozlíšiť pravú lásku od sebaklamu.

Daj mi prosím silu čistoty, aby som chránila samu seba a Tvoju ženskú božskosť vo mne.

Sila viery v Teba mi dá všetko, čo skutočne potrebujem v každom okamihu môjho života.

Nech sa deje Tvoja vôľa, moja milovaná bohyňa.

Modlitba ku našej prázdnote, v ktorej je skryté všetko o našom živote a v ktorej sú všetky odpovede. Je to zároveň naša sila podvedomie a nevedomia, ktorú nemôžeme kontrolovať ani ovládať, ale iba poznávať, prijímať a zvedomovať. Táto tienistá a pre nás nepoznaná sila vládne nám i našim životom. Je dobré sa zmieriť s touto silou, ktorá nás presahuje a z ktorej sa rodíme v každý okamih nášho života nanovo, s novým vedomím, aby sme opäť sa do nej ponorili a znovuzrodili. Modlitba je vhodná v časoch, kedy máme pocit, že strácame nad všetkým kontrolu a že sme stratení a nepochopení samotným životom a zdrojom lásky.


"Prázdnota moja buď sila moja

Prázdnota moja buď ochrana moja

Prázdnota moja buď cesta moja"


"Ďakujem ti prázdnota, vďaka tebe viem, čo je Jednota"

- Láskyplné božské bytosti pomôžte mi prosím -


Táto krátka modlitba je veľmi účinná najmä preto, že nás obracia v čase najväčšej samoty k bytostiam, ktoré žijú okolo nás v iných svetoch a v iných častiach vesmíru. Sú to bytosti, ktoré dokážu vnímať a pochopiť ľudský rozmer života. Nie je nutné mať jasnú predstavu kto sú tieto bytosti a ako vyzerajú a odkiaľ pochádzajú, stačí plné vedomie, že sú láskyplné a sú s nami spojené vedomím. Človek často potrebuje božskú pomoc v podobe od inej božskej bytosti, pretože Láska je abstraktný pojem rovnako ako iné božské mená... avšak ak voláme o pomoc láskyplné božské bytosti, spájame sa s bytosťami, ktoré sú nám niečim podobné. Pre každého z nás je dôležité si nájsť duchovnú kotvu, ktorá nám umožní sa úplne odovzdať božiemu vedeniu. Nie každému stačí sa odovzdať božskej Láske ako takej. Láskyplné bytosti môžu byť najmä pre osamelých a opustených ľudí, ktorí sa nemajú komu zdôveriť  veľmi nápomocné, pretože tak sa prebúdza vedomie, že tam niekde je niekto, kto nás miluje a kto nám rozumie. A je to bytosť alebo bytosti ako my i keď trochu iné. Nebojme sa požiadať o pomoc láskyplné božské bytosti, pretože z nášho ľudského pozemského uhľa pohľadu vidíme a vnímame veľmi málo, to však neznamená, že tam nie je oveľa viac ako si myslíme a poznáme. Je tam celý šíri vesmír.


V súvislosti s touto modlitbou ku láskyplným božským bytostiam pre tých, ktorí sa cítia opustení a osamelí, prišla následne synchronicita. Obdržala som mail pre odberateľov od umelkyne - Linda Hill, ktorá vytvorila i vykladacie karty The Red Seeds. V tejto správe písala o bohyne Thalasse, ktorá je bohyňou morí a opustených brehov. Bohyňa Thalaassa je zobrazená na obraze ako bohyňa ženskej samoty a spojenia sa so svojou hĺbkou. Pridala i vtáka kormorána, ktorá sa pri lovení potápa hlboko pod hladinu ako symbol spojenia sa s našimi hĺbkami.


Nezáleží na tom ako si izolovaná a ako osamelo sa cítiš, ak pracuješ čestne a svedomito, ne-známi priatelia si ťa nájdu a prídu... Carl Gustav Jung

THALASSA and the Cormorant - Goddess of the Lonely Shores
I AM ALONE

obrázok - instagram @redseedsart

- Modlitba ku božskej Marjám -

"Marjám buď prosím ružou, ktorá rozkvitne v mojom srdci"

Modlitba ku božskej Marjám, ktorú vnímam ako ženský princíp lásky, ako najväčšiu ženskú archetypálnu silu, ktorá má v našej kultúre podobu Panny Márie, ktorej meno v aramejčine znie Marjám a táto podoba mena ma neskutočne očarila (starogrécky - Miriam - Maria, arabsky - Marjam)


Marjám ty večná božská iskra

padám pred tebou na kolená

si jediná, ktorá vie, čo sa skrýva v mojej duši

Marjám prosím zahaľ ma svojim plášťom milosrdenstva

Drahá Marjám som len tvoja

Nech sa tak stane