Multidimenzionálny človek

Multidimenzionalita človeka spočíva v tom, že sme "nekonečne veľa bytostí v 1"

Môžeme sa vnímať iba ako človek z mäsa a kostí a neveriť ničomu ďalšiemu. Mnohí veria, že majú dušu a veria na posmrtmný život.

Mnohí majú kontakt so svojim paralelnými životmi či už z minulosti, prítomnosti či budúcnosti. Môžu to byť ľudské životy no i životy na iných planétach a v iných telách.

Mnohí vnímajú rôzne astrálne ríše plné rôznych astrálnych bytostí. Často sú tieto bytosti personifikáciou vyšších síl alebo i nás samotných a existujú v takejto podobe iba kvôli nášmu ľudskému vnímaniu. Niektorí osvietení hovoria o jednote, beztvarej a všeobjímajúcej. I to je pravda.

Multidimenzionalita spočíva v tom, že máme rôzne vrstvy s rôznym vnímaním reality.

Sami seba môžeme vnímať napr. cez rôzne čakry a niekedy sme viac naladení  a prejavujeme sa cez niektorú či niektoré čakry, inokedy sme viac vybalansovaní a vnímame jednotu. Môžeme sami seba vnímať cez živly a v každom živle budeme mať inú "podobu". Môžeme sa vnímať cez rôzne zvieratá, rastliny, kamene a vždy z toho vzíde jedinečné stvorenie, ktoré nesie náš kód. Môžeme sa vnímať cez rôzne filtre, ale vždy, vždy je tam naše jadro a náš spôsob, ktorým sa prejavujeme. Niečo ako naša nezameniteľná vibrácia, duchovná DNA, ktorá nás spája so svetlom a zároveň odlišuje od ostatných lúčov svetla. A takto tvoríme a zakúšame možnosti iných podôb a bytí. Na druhej strane v tej najväčšej jednote už nie je naša jedinečnosť, ale naša dokonalosť, pretože sme všetci spojení v jedno. V lásku.

Vnútorným zrakom môžeme vnímať rôzne naše podoby na rôznych našich úrovniach z rôznych svetov. Môžeme byť z toho i zmätení. Uveríme, že sme vtelenou morskou pannou a po nejakom čase máme víziu z iného života na inej planéte a v inom tele. Je to v poriadku? To je multidimenzionalita. Dôležité je nestratiť pevnú pôdu pod nohami. Teraz sme v prvom rade v ľudskom tele a tam by sme mali zameriavať i našu pozornosť. Zveľaďovať naše telo a tvorenie tu na Zemi tak, aby sme vytvárali čo najväčšiu harmóniu a rovnováhu. Pokoj a zmierenie. Sme v tele, aby sme tvorili a prepájali sa cez telo s veľkým tajomstvom života. Nie je nutné vnímať astrálne svety, ak pozorne vnímame naše telo a načúvame nášmu vnútru. Skutočne stačí byť iba človekom. Jednoduchým a láskavým. Iba to nám prinesie želaný vnútorný pokoj, pretože v tejto chvíli sme človekom a sme nastavení byť šťastní práve v ľudských podmienkach. Unikať kdesi ďaleko môže byť nápomocné iba vtedy, ak nás to lepšie ukotví v našom pozemskom živote a lepšie pochopíme naše miesto v spleti vesmírnych životov. Práve dosahovaním ľudských úspechov, úspechov duše v tele, prináša veľké svetlo i do našich ostatných životov a dimenzií. Iba z miesta tu a teraz a iba vďaka nášmu telu môžeme skutočne tvoriť zázraky. Prijať svoje možnosti i obmedzenia z toho vyplývajúce je pokora a zároveň spôsob ako sa stať súčasťou vyššieho vesmírneho poriadku lásky.

"Práve multidimenzionalita bytia mi ukázala, že je úžasné byť v tejto pozemskej dimenzii a užívať si pozemských radostí. Ľudská dimenzia je tiež dimenziou lásky."

Neposudzujeme ľudí, ktorí vidia iba jednu dimenziu a sú napr. "posadnutí" anjelmi, vílami, mimozemšťanmi, či inými bytosťami a vytvárajú systémy a viery, ktorých sa urputne držia. Majú pravdu, teda kúsok pravdy. Pre mňa osobne je najlepšie jemne sa dotýkať rôznych svetov a vnímať ich ako moje súčasti. Je to oslobodzujúce a vôbec nie je nutné seba jasne definovať. Práve multidimenzionalita nás učí ako sa nedefinovať, ale skutočne sa poznať. Cítiť sa a nalaďovať sa na seba. Akýkoľvek názov, nové meno či nové ja, nás môže obohatiť, ale ak by sme pri ňom ostali, ohraničíme sami seba do úzkych koľají a zastavíme tok lásky, vývoj a tanec života. A to by nám neprinieslo trvalé šťastie ani pokoj.

Môžeme mať i vízie zo životov, v ktorých sme neboli "dobrí" a "správni". Áno i to je našou súčasťou. Máme v sebe všetko práve preto, aby sme mohli všetko pochopiť a prijať. Iba tak sa môžeme spojiť s jednotou Lásky. Ale najdôležitejšie je, čo je tu a teraz, pretože to je jediné miesto, z ktorého môžeme robiť zmeny a to dokonca zmeny smerom do minulosti i budúcnosti. Prepisovať naše životy. Tvoriť znamená tvoriť naprieč časom a priestorom. Ale vychádzať musíme zo svojho pozemského ja a zo základne tu na Zemi.

"Sme multidimenzionálne bytosti. Sme ako pokladnice plné pokladov, ktoré čakajú na objavenie. Pravdu a svetlo však uvidíme iba ak objímeme celú pokladnicu so všetkými pokladmi. I s tými, o ktorých si myslíme, že nie sú pokladmi."


Páči sa mi ako vníma multidimenzionalitu Antalii