Naša Esencia presahuje všetko

Čo je naša Esencia?

To je to, čo hľadáme, čo sa neustále snažíme pomenovať a po čom tak túžime. Existuje veľa typológií, charakteristík a metód na spoznávanie seba. Napr. astrologické znamenia, eneagram, konštitučné typy, typy temperamentov, dynamika bohatstva...

Stačí to?

Isteže nie. Každá z týchto ciest nám ukáže iba časť z nás a hlad sa po krátkom čase objaví znova, pretože zistíme, že nám daný typ už nesedí a možno sme iný typ a nakoniec sa takto presunieme po celom kruhu, celej škále typov jednej metódy a nakoniec zistíme, že sme vlastne tak trošku všetko a vlastne nič z toho. A sme opäť stratení a hľadáme ešte lepšiu typológiu, ešte presnejšiu a predovšetkým slobodnejšiu, ktorá by sa nás dotýkala kdesi hlboko v nás. Ale taká typológia neexistuje, pretože typológia nemôže byť skutočným slobodným vyjadrením Duše.

A presne tým sme. Jednoducho sa budeme musieť zmieriť s tým, že sa nikdy nenájde to slovo, tá nálepka, tá jedna rola, jedna farba, to správne meno, ktoré by nás dokonale vystihovalo. Iba naše vyžarovanie nás dokonale vystihuje. Iba to, čo je neuchopiteľné a nevysloviteľné, to sme my.

Každý nás číta cez svoje vlastné vnímanie a systém má dopredu predurčené škatuľky plné obmedzení, ktorými máme byť a ktoré nám majú zahatať kontakt samých so sebou, aby sme sa stali poslušní a spútaní. Aby sme len preboha neboli neposlušní a nevyspytateľní.

Netreba sa stresovať...

...pretože jedno je isté, to pravé, kým a čím sme, stratiť nemôžeme. Nikdy. Môžeme zabudnúť či odvrátiť tvár na dlhý čas. Možno i na celý život. Ale keď začneme cítiť seba a vracať sa "domov", nájdeme to opäť. Všetko, čo sme hľadali máme v sebe a netreba to pomenovať, stačí to cítiť a dovoliť si to milovať. Nebáť sa milovať to, čím v skutočnosti sme. A potom začneme vyžarovať. Žiarime a sme tým, čím sme. Sme Esenciou života, ktorá vie o sebe. Vie, že je a to stačí.