Numerológia pre slovenčinu a češtinu

    Numerologický prevod slovenskej abecedy

(tieto tabuľky sa vám nemusia cez mobil zobrazovať správne, preto nájdete dole fotky tabuliek)


1         2            3            4          5           7           6           8           9

A          Á            Ä            B            C           Č            D            Ď          Dz

Dž        E            É             F            G           H           Ch           I             Í

J          K             L             Ĺ           Ľ            M           N            Ň           O

Ó         Ô             P            Q           R            Ŕ            S           Š           T

Ť          U             Ú            V           W           X            Y            Ý           Z

Ž


Príklad:

(SK) Lucka  3 + 2 + 5 + 2 + 1 = 13 ďalej  1 + 3 = 4

(CZ) Lucka  1 + 6 + 4 + 9 + 1 = 21 ďalej  2 + 1 = 3

Podľa českej numerologickej tabuľky to môže byť inak a je to v poriadku, pretože každá reč má svoju vlastnú zvukomalebnosť, melódiu a dôraz na slabiky. I rovnaké slovo vyslovujú Slováci a Česi trochu inak. Každý jazyk si zaslúži svoju vlastnú numerologickú tabuľku.


Numerologický prevod českej abecedy


1           2             3            4             5            6           7         8           9

A          Á            B            C            Č            D          Ď         E           É

Ě          F            G            H           Ch            I           Í           J          K

L          M            N            Ň            O            Ó          P         Q          R

Ř          S            Š            T             Ť             U         Ú         Ů          V

W         X            Y             Ý            Z             Ž


SK tabuľka

SK
SK

CZ tabuľka

CZ
CZ