Meno nesie posvätné posolstvo

Krstné meno je osobným zvukom, ktorý získavame po narodení od príbuzných. Zvuk je vibrácia, ktorá ladí priestor naokolo. A tak nás meno ladí k určitej životnej ceste.

Ladí nás naše meno ku pravdivému životu a ku nášmu skutočnému poslaniu? Ladíme svoj život v súlade s našim menom, alebo sme rozladení zo života i z nášho mena?

Mnohí môžu opätovne nájsť pozitívny vzťah k svojmu menu, práve vďaka poznaniu jeho pravého významu.

Ak nás ani význam vášho mena nepresvedčí, že stojí za to ho nosiť, môžeme si ho zmeniť. V niektorých indiánskych kmeňoch si meno menili počas života i viackrát, v závislosti od životnej cesty a životných posunov.

Nemusíme si meno meniť, môžete prijať svoje nové meno, ktoré bude známe iba vám a možno niektorým blízkym alebo našej komunite. Utajovanie pravého mena malo v dávnych časoch ochranný charakter. Vedieť kým v skutočnosti sme, je v prvom rade dôležité pre nás, aby sme nezblúdili.

Jeden význam mena, neznamená jednu cestu. Ako uchopíme skrytý dar mena a ako s ním v živote naložíte, je iba na nás. Nechajme na seba pôsobiť svoje meno a načúvajme, čo nám chce jeho vibrácia a pravý význam povedať. Alebo nechajme k sebe prísť nové meno, ktoré nás odzrkadľuje v našej pravej podstate.

"Rozvíjajme cnosti, ktoré nesie naše meno"


Ako si vytvoriť vlastnú posvätnú afirmáciu zo svojho mena


1. zistíme pôvodný význam svojho mena


2. nájdeme kľúčové slovo vo význame svojho mena, môže to byť sloveso, podstatné meno i prídavné meno.


3. vytvoríme viaceré variácie s inými slovami a nájdeme tú, ktorá nás vystihuje, napr. Lucia - (svetlo, žiarivá), môžeme vytvoriť afirmácie "Som svetlo", "Žiarim", "Nesiem v sebe svetlo", "Som svetlo lásky"...


Význam mena môže byť rozporuplný, ale verím, že nájdete vodítko, ktoré vám odhalí poklad, ktorý sa za každým menom skrýva.


"Obracajme sa k posvätnému posolstvu, ktoré nesie naše meno ako ku osobnej modlitbe, ktorá nás vždy povedie správnym smerom"


Príklady...


Mária, Miriam - (Bohom milovaná, Krásna, Orodovkyňa) "Milujem a som milovaná", "Vesmír ma miluje", "Boh/yňa ma miluje", "Som krása"

Juraj, Jiří, Jiřina - (roľník) "Som zem a tvorím zo zeme", "Oživujem zem", "Som boh/yňa zeme", "Zem ma sýti a ja sýtim svet"

Petra a Peter - (skala) "Život mi je oporou a ja som oporou životu", "Som pevná/ý ako skala"

Ivan/a -(Boh je milostivý, Božia milosť) "Som nádobou milosti", "Prijímam a dávam milosť", v ruštine však Iva znamená vŕba, takže je to na zváženie

Adela - (vznešená) "Som vznešenou súčasťou života", "Ctím vznešenosť života"

Alexander/dra - (ochranca mužov) "Chránim pravú mužskosť", pre ženu "Svojou nehou chránim mužské srdcia"

Kamil/a - (chrámový sluha) "Slúžim Bohu/yni", "Slúžim životu", "Príroda je mojím chrámom, ktorému slúžim"