Obchodovanie so ženami a migrácia do EU


Na začiatku migračnej krízy som po pár mesiacoch začala cítiť úzkosť, s ktorou ku mne prišla vízia, akým spôsobom sa zmenil obchod s bielym mäsom. Cítila som ako prúdia veľké toky žien z chudobných postkomunistických krajín Európy do západnej Európy, aby uspokojili dopyt nových zákazníkov. Nových a žiadostivejších zákazníkov. Cítila som a prichádzali ku mne informácie, akým spôsobom sa to deje ľahko a rýchlo. Za tichej podpory vlád a polícií krajín, ktoré tak chcú zachovať aspoň zdanlivý pokoj a bezpečie v uliciach. Cítila som a cítim ten tichý a ignorantský súhlas, ktorý ide zhora, aby podporil obchod so ženami, často s násťročnými dievčatami, aby mohli ďalej presadzovať svoje vraj humánne postoje a multikulturalizmus. A to všetko na úkor európskych žien, ktoré sa často stávajú štvanou zverou vo svojich krajinách alebo sa stávajú tovarom, ktorý je dodaný priamo zákazníkovi. Jedno je isté:

"Odkedy začala migrácia, obchod s bielym mäsom je stále na vzostupe"