Obeta posvätnému ohňu života

Na základe udalostí, ktoré popisujem v článku Tranzit Vesty cez natálny Neptún, som mala bytostnú potrebu začať s obetnými obradmi posvätnému ohňu života. Základná myšlienka týchto obradov je v tom, že to, čo zhorí v ohni, sa môžu opätovne znovuzrodiť a premeniť do nového života. Zámer je, znovuzrodiť sa na nových základoch a princípoch vo väčšom súlade s vyšším poriadkom. Očistiť staré a zanechať staré nezdravé formy žitia a nechať zrodiť nové, ktoré povstanú z popola ako fénix. Ďalší aspekt duchovne obety je, že ak niečo dáme, čo má hodnotu, vráti sa nám to v podobe novej hodnoty. V rámci zachovania rovnováhy života.

V minulosti boli krvavé obety práve preto, že krv a ľudský život, najmä detí, sú najcennejšie, ale tu sa jedná o čierne čary so zhubnou silou a dôsledkami. Pre mňa obetovať znamená dať z lásky a ochoty podporiť prirodzený tok života a  rovnováhu bytia.

Obetné obrady inšpirované vestálskymi kňažkami vykonávam tak, že na oltári mám krásnu obetnú misu, do ktorej dávam dary počas modlitieb a obradov. Napr. sušené ovocie, bylinky, kresby, niečo milé a krásne, čo je skutočne cenné a čo chceme darovať posvätnosti života. Je dobré tieto obetiny potrieť rastlinným olejom alebo esenciami, ale pozor tieto látky sú veľmi horľavé a roznietia veľký oheň. Je to však dobré na založenia ohňa, pretože nie vždy je ľahké oheň založiť.

Obetu ohňu vykonávam najčastejšie počas slnečného dňa, počas splnu, no i vtedy, keď to tak jednoducho cítim. Cítim však, že pre mňa je najlepšie obety vykonávať za slnečného alebo mesačného svitu, pretože je tu väčšie spojenie s božským ohňom. Slnko je zdrojom ohnivého tepla a Luna odráža toto slnečné svetlo ako zrkadlo. Avšak vždy sa treba riadiť prítomnosťou a tým, čo cítime v danej chvíli ako najlepšie. Najsilnejšie vnímam, že je dobrý čas na ohňovú obetu v čase, keď na oblohe svieti slnko i mesiac, čo sa stáva ráno pri cúvajúcom mesiaci a poobede a večer pri dorastajúcom mesiaci. Vtedy sa vytvára posvätný trojuholník svetla a ohňa. Slnko, Luna a náš oheň s obetou.

Ohňovú obetu vykonávam vždy vonku na obradnom ohnisku v záhrade alebo v kovovej nádobe na terase. Založím oheň i s pomocou suchých konárikov, lístia, papiera a potom sypem do ohňa dary z obetnej misy. Väčšinou zariekavam nejakú modlitbu alebo sa v duchu odovzdávam ohňovej transformácii životnej sily.

Verím, že posvätná premena darovanej obety v podobe spomínaných darov sa môže premeniť na novú životodárnu silu a prejaviť sa pozitívnymi zmenami v našom živote od oslobodenia, prečistenia, uvoľnenia, až po zázraky v zhmotňovaní si života v súlade s vyšším poriadkom bytia.

"Nech sa tak stane"

dalia mallet art