Obrad Červenej Luny

Obrad červenej luny je obrad jedného menštruačného cyklu. Začína ku koncu krvácania a pokračuje do ďalšieho krvácania, kedy pomaly odoznieva. Počas krvácania nechávame k sebe plynúť nové vhlady a predstavy - obrazy.

"Obrad v náväznosti na Ženský cyklus nás spája so silou prazdroja života a je veľmi mocný."

Ku koncu krvácania k nám môže prísť nečakaný vhlad, inšpirácia alebo si zvolíme "obraz" -  predstavu, pocit, ktorý chceme v nasledujúcom cykle v sebe nechať rásť, rozkvitnúť a priniesť plody.

Najlepšie je si vytvoriť afirmáciu, ktorú si každý deň píšeme na papier, najlepšie písaným písmom, kedy sa prepájajú mozgové hemisféry. Podobne ako pri Lunárne kúzlo

Obrad môžu vykonávať i ženy v menopauze, pričom sa môžu riadiť lunárnymi fázami alebo ak celý život menštruovali približne v rovnakej lunárnej fáze, môžu sa riadiť svojim pôvodným nastavením. Najjednoduchšie je zvyčajne začať počas novu. Rovnako je obrad vhodný pre ženy po operatívnom odstránení maternice či vaječníkov, pretože energetické centrum v lone zostáva a žena sa naň môže naladiť.