Ochranný plášť bohyne Nut

Bohyňa Nut je egyptská bohyňa nočnej oblohy. Nebeská hviezdna bohyňa. Boh zeme, Geb, je jej milenec a vztýčené obelisky boli symbolom jeho penisu, ktorým sa snažil dosiahnuť nebeskú milenku. 

Bohyňa Nut je hviezdne nebo. Môžeme ju spájať s indigovou a zlatou farbou, pričom táto kombinácia farieb predstavuje múdrosť zhora. Vnuknutie a cítenie hlbokej prapodstatnej pravdy. Rovnako prijímanie posolstiev z iných sfér bytia.

"Bohyňa Nut vyžaruje hlbokú múdrosť a pokoj, ktorý vyviera z hlbokého pochopenia všetkého."

Zvyčajne vnímame ženský a mužský pól tak, že žena je luna a muž slnko, že žena je zem a muž nebo a podobne. Ale v mnohých mytológiách je ženský a mužský pól zastúpený rôzne. I šintoistická bohyňa Amaterasu je bohyňou slnka. Všetko v prírode má svoju ženskú i mužskú stránku a všetko závisí od nášho vnímania.

Vnuknutie

Po vízii Vajíčko - vízia, som rozvíjala svoju schopnosť sa nalaďovať na svoj ochranný obal, ktorý predstavuje svetelné vajíčko. Neskôr ku mne prišlo krátke vnuknutie ako odpoveď na moje pocity nerovnováhy, ktoré zažívam, keď jednám s ľuďmi, ktorí sú na úplne inej vlnovej dĺžke ako ja. A častokrát je najťažšie výjsť práve s rodinnými príslušníkmi.

Aktivácia ochranného plášťa bohyne Nut

Neviem nakoľko je tento postup zhodný so staroegyptskými mystériami, ale nasledujem svoje cítenie.

Vždy, keď budeme potrebovať ochranu, prehĺbenie pocitu svojho ja, seba-uvedomenia či podporiť celistvosť, môžeme vykonať túto krátku vizualizáciu a cvičenie.

Najlepšie je postaviť sa. Prekrížime ruky tak, aby sme sa pravou dlaňou dotýkali ľavého ramena a naopak. Ruky sa nám prekrížia približne na srdci. V tejto póze chránime svoje city. Chránime svoje srdce, prsia, ktoré sú nádobami citlivosti. Chránime tak i svoje sny a nádeje, ktoré cítime v hĺbke srdca ako správne. Vraciame sa do svojej pravdy, ktorú cítime v srdci.

V tejto pozícii si vizualizujeme okolo seba svetelný obal, vajíčko, pričom okraj tohto vajíčka je indigový a vnútro zlaté alebo naopak. Vnútro vajíčka je indigové a škrupinka zlatá. To môže závisieť od nášho nastavenia. Niekedy viac žiarime zo seba ako slnko, tvoríme smerom von, prvý prípad, kedy je vajíčko vnútri zlaté a niekedy sme viac ponorení do svojej hĺbky, potrebujeme cítiť svoju dušu a byť iba v sebe, vtedy je vnútro vajíčka indigové a povrch zlatý.

Vizualizovať si ochranné svetlo okolo seba môžeme kedykoľvek, i počas činností bežného dňa. Občas sa zastavíme a pridáme cvičenie s prekríženými rukami, uvedomíme si dych a zcelistvíme samé seba.

Každý si môže vytvoriť vlastný obrad s ochranným vajíčkom a farbami, ktoré sa mu ukážu, alebo ktoré potrebuje cítiť ako ochranu okolo seba. Moja prvá vízia bola jednofarebné svetelné vajíčko, vždy to súvisí s vnútorným naladením a s tým, čo práve vo svojom živote prežívame, tvoríme, prijímame a podobne.


Takto chránené môžeme kráčať svetom 

ako bohyňa Nut,

ktorá nesie hlbokú pravdu, cíti silu hviezd,

prijíma posolstvá zhora a 

stelesňuje ich na Zemi.