Vajíčko - vízia

Táto vízia ku mne prišla krátko po jarnej rovnodennosti, kedy som pri vnútornej práci jednoducho uvidela samu seba v zlatom vajíčku, v svetelnom vajíčku, ktoré ma chránilo, vyživovalo a dávalo mi všetko, čo potrebujem. Bolo to ako byť doma a úplne spokojná.


Pripomenulo to mi jednu mystickú skúsenosť s anjelmi z čias môjho dospievania, ktorá bola spojená so zlatou žiarou. O vizualizácii aurického vajíčka som počula počas rokov na duchovnej ceste veľa a i som to skúšala, ale teraz to prišlo samé a naozaj som to cítila ako to pravé a skutočné vajíčko - auru okolo mňa.


Každý môže mať svoje vajíčko iné, rôznej štruktúry od svetla až ku hmotnejším obalom, ale predovšetkým každý potrebuje a má inú farbu svojho vajíčka. A to so môže tiež časom meniť. Pre mňa je práve zlatá farba tá najupokojúcejšia, odháňajúca moje strachy a zaplňujúca moju dušu pokojom a pocitom, že všetko je v poriadku.


Táto vízia ku mne prišla v súlade s témou jarnej rovnodennosti, ale bola predovšetkým odpoveďou na moje strachy, existenčné strachy, strachy z nedostatku, smrti, osamotenia a ... Zlatá farba vajíčka ma objala, keď ma nemal kto objať. Zahriala, ale bola tiež výzvou, aby som pri nej zostala. Častokrát zažijeme veľa krásnych vhladov, pochopení a nápadov, ale ak sa k nim pravidelne nevraciame, či nekonáme každodenné kroky v súlade s novým poznaním, zvykom, cvikom..., je to ako neúctivo zahodiť dar.