Odovzdanie sa Veľkému plánu

Krátky a malý obrad s veľkým významom. Ukončuje našu snahu čokoľvek robiť a jednoducho prijať to, čo bude v súlade s veľkým plánom osudu, veľkým tajomstvom, so životom... akokoľvek to nazveme.

Obrad je vhodný v čase, keď sme už vyskúšali všetko, dochádzajú nám sily a nevieme čo robiť. Vlastne už sme úplne stratení. Obrad je možné urobiť rôznymi spôsobmi, ja uvádzam ten svoj pre inšpiráciu. Podstatné je dodržať jednu zásadu a to, že po tomto obrade už nebudeme robiť "nič". Tým nič myslím žiadne snahy či už cez čarovanie alebo ďalšie chabé pokusy. A budeme sa vyhýbať myšlienkam, čo bude a čo ak... vytvárame si iba jednu myšlienku, "bude to v súlade s veľkým plánom...", nech to už znamená čokoľvek. A nebudeme si vytvárať ďalšie scenáre riešenia. To ponecháme veľkému plánu.

Postup:

Zapálime si zelenú sviečku

Nacítime sa na svoju situáciu, pozorne dýchame  a v duchu si opakujeme nasledujúcu vetu tak dlho, kým to tak naozaj vnímame:

"Bude to v súlade s veľkým plánom"

Nakoniec túto vetu vyslovíme nahlas s dôrazom v hlase ako zákon.

Zelenú sviečku po obrade zhasneme a zapaľujeme si ju kedykoľvek na navodenie atmosféry a pripomenutia prísľubu, ktorý sme dali. A že sme sa odovzdali veľkému plánu, ktorý je v súlade s dobrom nás i celého vesmíru.