Posolstvo Havrana

V čase, keď som sa pýtala ako ďalej a kde je pomoc zvonka, duchovnú mužská pomoc, pretože som práve vnímala nedostatok mužskej opory, som dostala ako odpoveď víziu.

Ležím na zemi schúlená v klbku a plačem. Som zúfalá. Prilieta veľký čierny havran, ozaj veľký a rozbíja celú moju realitu. Akoby rozbil energetický obal mojich myšlienok, presvedčení a pocitov, falošné ego, ktoré ma zahaľovalo do aury nepokoja, smútku a beznádeje. 

Svojim zobákom všetko rozbil a ukázal mi novú realitu.

V mytológii je havran symbolom posvätnej mágie a cesty do temnoty a návratu so svetlom. Predstavuje schopnosť prechádzať svetmi, časmi a i meniť podobu. Havran vyčistí všetko a ukáže, čo je falošné. Prináša posolstvo osudu, ktorý sa naplní. S havranom je možné vstúpiť do inej reality bytia.


Iba havran pri mne stojí, stojí v každom boji

Toto zviera vo mne ctí moje hranice, keď ostatní dvíhajú v hneve palice

Iba on a jeho čierne perie pri mne vždy stojí, stojí v každom boji

Havran krídla rozpína, pravdu v mojom srdci objíma

Iba jeho sila tu vždy pre mňa bola, bola a vždy ma do víťazstva volá

Ja a havran sme jedna duša, kto si trúfa, nech našu silu skúša...


(táto báseň sa dá použiť i ako vzývanie síl a ochrana v ťažkých časoch)