Požehnanie online

Pre požehnanie a ochranu vašej webovej stránky, blogu, dôležitého mailu, youtube videu, profilu na sociálnej sieti či inej internetovej aktivity, odporúčam vykurovanie. Teda použitie kadidla alebo bylín. Za istých okolností je možné použiť i vonnú tyčinyku, ale očistná sila kadidla je oveľa väčšia a skutočne liečivá. 

Celý obrad je veľmi jednoduchý. S pripraveným kadidlom sa priblížime k počítaču, kde máme na obrazovke otvorený daný súbor, web, blog či iný profil, ktorý chceme buď ochrániť, očistiť, alebo požehnať. Dym z kadidelnice necháme viať smerom k počítaču a vyriekneme, či v duchu prenesieme prosbu o očistu, ochranu či požehnanie. 

Príklady:

"Buď v bezpečí a chránený" 

"Nech tu prebýva požehnanie, láska a porozumenie"

"Nech je požehnaná moja práca/stránka/profil/diskusia..."

Na konci sa poďakujeme.


Ako na vydymovanie:

Obchod, kde si môžete kúpiť kadidlo i vo väčšom balení a za dobrú cenu: https://www.predajbylin.sk/ind_vykurovadla_a_kadidla.html


Pre bližšie zoznámenie sa s vydymovaním, sa môžete inšpirovať videami na mojom Ytb kanále.