Základné pravidlá čarovania


Obrady a Čary


sú spôsobom a prejavom spojenia s prírodou na Zemi a s ostatným vesmírom, ktorý je pre nás tajomstvom a zároveň našim domovom.

1.

Čarovanie je hravý a krásny spôsob sebaprogramovania do želaného stavu žitia.

2.

Výsledky čarovania vždy odhalia pravdu.

Výsledky sú často čistenie, otvorenie starých rán, nedoliečených častí nás samotných, tkz. zhoršenie stavu, kedy sa nám ukáže prekážka na ceste k vysnívanému životu, ukáže sa nám naša maska, sebaklam a vlastná sabotáž, jednoducho pravda o nás a to je úžasná príležitosť, pretože keď vieme, kde je príčina, môžeme ju vyliečiť a zmeniť. Ak sme pripravení, výsledky prichádzajú veľmi rýchlo. Častokrát čarovanie odhalí, že naše skutočné túžby sú iné a často to vedie i k zmene plánov.

3.

Nachádzame vlastné spôsoby, postupy a výraz v čarovaní, pretože každý má svoj spôsob života a každý je svojský.

4.

Opakovaním získavame silu a istotu. Je dobré obrady opakovať, kým sa veci pohnú želaným smerom. Na jednej strane preprogramovávame seba a na druhej strane čakáme, kým sa to odrazí vo vonkajšom svete.

5.

Súcit, Trpezlivosť, Dôvera

Majme so sebou súcit na ceste čarovania, buďme k sebe láskaví a liečme svoje zranenia. Naša pravá podstata vie, čo skutočne potrebujeme, preto dôverujme toku života. Je to najlepší spôsob bytia, ktorý vedie vždy domov.

Čarovanie v snahe manipulovať, vedie k ešte väčšiemu sebaklamu a zmätku vo vlastnom živote.

Všetky obrady a čary je najlepšie vykonávať s vnútorným naladením

Uctenia, Vďačnosti a Oslavy


"Čarovanie je modlitba plná úcty, hravosti, radosti a lásky k životu"


Ako vzývame sily?


Vzývanie síl, zvolávanie magických síl a pomoci, je súčasťou takmer každého čarovania, pretože vždy o niečo prosíme alebo to privolávame do svojho života.

Prax mi len potvrdila, že jedinú silu, ktorú je bezpečné a prospešné vzývať a volať, je naša Duša, sila duše alebo Láska ako zdroj všetkého, sila Lásky. 

Poprípade vzývame podoby Lásky a to sú Cnosti ako milosť, pravda, súcit, neha, odvaha...

Kto vzýva božstvá, duchov či iné bytosti, nikdy presne nevie, na aké sily sa napája. Stáva sa súčasťou kolektívneho nevedomia, astrálneho sveta, ktorý však býva pretkaný rôznymi motívmi, historickým a karmickým zaťažením a môže sa zapliesť do vecí, ktoré ho časom môžu zväzovať a niekedy to môže byť i nebezpečné.

A predovšetkým dnešná doba vládne novou paradigmou a to nie je byť poslušnou ovečkou, či dietkom veľkého Boha, ale byť vlastným božstvom, ktoré je súčasťou všetkého ostatného. Nie byť viac, ani menej, ale vládnuť sebe a svojmu životu v pokore k veľkej nádhere vesmíru a života v ňom.

"Vzývajme silu svojej Duše, aby sme sa stali svojbytnými bytosťami, ktoré používajú svoje vlastné zdroje pri tvorbe svojho života.""Mágia je jemná dáma"


Mágia nie je manipulácia, nie je to sila presadzovania alebo zahrávanie sa so životom. To, čo prináša doba konzumu, súťaženia, agresívnej sily, neradno zamieňať s čistou mágiou, ktorá prináša tvorenie nového v súlade so zákonmi života.

Mágia je sila prúdu života, ktorá neustále tvorí. Ak sa staneme súčasťou tvorenia, spojíme sa s mágiou života a mágia prenikne do nášho každodenného života. Byť v prúde s posvätnou silou života, znamená byť v spojení so samotnou mágiou.

Ak si myslíme, že môžeme manipulovať a handlovať s mágiou, tak sme na veľkom omyle. Môže nás to iba pripraviť o dušu a priviesť na samé dno síl. Mágia v skutočnosti vyžaduje jemný prístup. O čo jemnejší a úctivejší prístup zvolíme, o to hlbšie a ďalej sa dostaneme. Nie s kladivom, ale s pierkom.

"S jemnosťou vyčaruješ viac."

"Zázraky sa dejú, keď  hladíš a oceňuješ."

"Skutočná mágia vyžaduje ušľachtilosť ducha, vnútornú pokoru a úctu k veľkému tajomstvu života. Inak ostávame na úrovni hier ega, ale prázdni a nenaplnení."

         "V uvoľnení a v prítomnosti je najväčšia sila."