Prebudenie Oka Lona

Prebudenie Oka Lona u mňa prišlo nečakane, ale súviselo i s použitím afirmácie, ktorú som si vytvorila pri liečení môjho vzťahu k božskej podstate. Túto afirmáciu som si v duchu opakovala zopárkrát za deň a potom často pri zaspávaní. A vtedy sa to stalo...

Vnútorným zrakom som ucítila a zároveň uvidela, že mám na lone veľké oko, ktoré ohraničuje vnútorný priestor panvy, siaha od jednej panvovej kosti ku druhej a díva sa von, z lona von, naciťuje a vníma, čo sa deje. Vtedy som pochopila, že je to tá citlivosť až zraniteľnosť, ktorú som vždy cítila v lone, keď bolo útočené na moju ženskosť alebo na ženy všeobecne. Oko lona ako spojovateľ - čakra, ktorá sa díva von, aby zmapovala bezpečnosť a naladenie toho, čo sa deje vonku a dodala mi toľko lásky, koľko je treba v danej chvíli.

Áno, je to ďalšia ČAKRA

na obrázku je jednoduchý náčrt mojej vízie

Čakra - Oko Lona

Čakra oka lona sídli presne na takzvanom vrchole maternice teda najširšej časti maternice, ktorá je zároveň hlbinou maternice.


v krátkosti ku anatómii

na tomto obrázku vidíme ako je maternica nad močovým mechúrom a jej najhlbšia časť smeruje akoby von z brucha, pošva má prirodzene iný sklon ako maternica

ku vrcholu maternice, teda k najhlbšej časti maternice je z každej strany pripojený vaječník, tu na obrázku je viditeľný pravý a v skutočnosti je viac vpredu akoby vedľa bočnej steny maternice, ale tu je z praktických dôvodov nakreslený tak, aby bola viditeľná celá maternica

maternica je akoby nahnutá smerom dopredu, nestojí rovno ako to býva bežne zobrazované na anatomických obrázkoch, kde je vyjavená spredu a pôsobí vertikálne

na tomto obrázku vidíme prierez maternicou z pohľadu spredu a práve čakra oko lona je v strede, je to vrchol a zároveň najhlbšia časť maternice

z každej strany je jeden vaječník, ktoré sú ako oči lona, ako máme na tvári dve oči a jedno tretie oko medzi nimi, tak má i maternica dve oči - vaječníky a jedno tretie oko - oko lona


Čakra Oko Lona

Význam

Táto čakra je dôležitou zásobarňou ženskej životnej sily v jej najjemnejšej a zároveň najsilnejšej podobe. Táto sila slúži ako zdroj lásky v živote ženy. Oko lona je priamo spojené so srdcom, čiže s čakrou srdca. Prirodzene je súčasťou celej čakrovej sústavy.

Prebudenie

Zvyčajne je najprv oko lona neprebudené a to najmä tým, že ženy sú odrezané od svojho cítenia. Môžu za to traumy z minulosti i z minulých životov a najmä ich vlastná necitlivosť voči sebe ako žene. Vtedy je oko lona zatvorené a lono pod dlhodobým nátlakom môže ochorieť, teda vznikajú rôzne ženské ochorenia.

1. výzva prebudenia

Je to výzva začať cítiť a byť zraniteľná. Znamená to, že žena cíti, čo sa deje v nej, okolo nej a cíti ako je zaobchádzané so ženským princípom ako takým vo svete. A to môže byť veľmi bolestivé. Preto je zároveň nutné, dať voľný priebeh rôznym pocitom z toho plynúcich. Ak žena zavrhne svoju citlivosť, urobí krok späť a zastaví prebúdzanie oka lona.

2. výzva prebudenia

Ak si už žena dovolí cítiť, je vyzývaná začať cítiť lásku k sebe i v tejto veľkej zraniteľnosti. Následne je vyzývaná mať súcit s tým ako sa veci majú. Vnútorné zmierenie ju chráni predtým, aby sa nepremenila na bojovníčku, ktorá by i tak bola následne zranená a potlačená mužským svetom, pretože žena nikdy nevyhrá s mužskými zbraňami. Nikdy. Iba sa zbytočne oslabí.

3. výzva prebudenia

Prebudenie sa do lásky lona. Toto prebudenie je vlastne otvorením oka lona, kedy žena pocíti lásku, ktorá je nekonečne nežná, nevyčerpateľná a hrejivá. Je to dokonalá podoba najjemnejšej lásky a lásky v ženskej podobe. Takto prebudená žena je vyzývaná, aby odpojila hlavu - myseľ od svojho lona. Lono nie je možné pochopiť, cítiť a načúvať mu cez hlavu. Ono je a je aké je. Bodka.

Žena má cítiť svoje lono, čerpať z neho silu lásky a byť tou láskou. Lono nevytvára koncepty myslenia, tvorivé postupy, ono jednoducho je už dokonalé a dokončené. Všetko v lone je už hotové. Znie to možno filozoficky, ale ide o to, aby žena nekontrolovala svoje lono hlavou, pretože v tom momente stráca kontakt s ním. Zabudnite na dychové, meditatívne cvičenia, na spôsoby a metódy. Nie. Na pravú silu lásky lona je možné sa naladiť, ale nie cez hlavu. Na blogu mám zopár vizualizácií a meditácií spojených s lonom, ktoré zvyšujú citlivosť na lono, ale tie sú vhodné práve ako podpora prebúdzania oka lona. Ak je už oko lona prebudené a otvorené, nie je možné ho ovládať mysľou, ale naopak, nechať myseľ nech sa podriadi oku lona.

Úloha

Prebudené oko lona umožňuje križovať energie života. Čo to znamená? Vytvára posvätnú prítomnosť tým, že križuje. Zastavuje a sprítomňuje. Ako? Ak máme okolo seba veľa informácií a systémov, je jediná cesta ako im dať zmysel a úroveň. A to vytvoriť opačný tok energie. Križovať. Doplniť to láskou, významom a prítomnosťou, ktorá tomu dá zmysel. Ukotviť realitu do vedomej a zmysluplnej prítomnosti. A zrazu vedia všetci, čo robiť s tým množstvom vecí, myšlienok a možností, ktoré nemajú hlbší zmysel bez spojenia s láskou. Láska prítomnosti tomu dáva vyšší význam, duchovný a zároveň i hmotný význam užitočného tvorenia.

Sila lásky ženy

Žena s prebudeným okom lona sa spolieha na lásku, ktorá v nej sídli. Nie je odkázaná a citovo závislá na láske druhých. Vie, že jej najväčším zdrojom bezpodmienejčnej lásky je jej lono a že jej lono je spojené s božskou láskou. Je to pre ňu priama linka ku nevyčerpateľnej sile lásky.

Ženy po operácii lona

Ženy po operácii lona môžu znovu prebudiť svoju silu práve napojením sa na energetické štruktúry čakry oka lona. Ale chce to veľa liečenia a odpustenia. Pretože jazvy a trhliny vznikajú i na energetickej úrovni. Aura sa však dokáže vedomým láskavým prístupom vyliečiť i na miestach vyoperovaných či nefunkčných orgánov.

Zneužitie sily čakry - Oka Lona

Oko lona sa ihneď zatvára akonáhle dochádza k manipulácii a k zneužitiu jeho sily. Vlastne to ani nie je možné. Citlivosť tejto čakry je tak veľká, že je v plnej sile iba pri čistote lásky. Oko lona je citlivosť sama a preto nie je možné jej silu zneužiť, ale je možné ju utlmiť a uzamknúť práve nečistým myslením, konaním a najmä manipuláciou s jeho silou. Teda ak je žena manipulatívna a nie je plne v prítomnosti.

Zvláštna bolesť ako indikátor

Táto čakra, už keď sa začína prebúdzať, je tak citlivá, že i pri verbálnej agresii na ženstvo (napr. i blbé vtipy a reklamy...), začína bolieť. Je to zvláštny tlak, energetický blok, ktorý nie je bolesťou ako takou, ale je to veľmi nepríjemný a zraňujúci pocit obnaženosti, akoby energetického tlakového dotyku, ktorý je súčasťou prekračovania hraníc ženy. Buď sa s tým žena naučí žiť a bude to vnímať ako signál pre väčšiu sebalásku, chránenie seba a naladenia sa na seba alebo sa odtrhne od svojho cítenia a úplne uzavrie čakru oka lona.

Zdroj všetkého, čo žena potrebuje

Táto čakra však žene môže poskytnúť nekonečne veľa lásky a to každý deň, ak si žena nájde čo i len chvíľku na naladenia sa na seba a svoje oko lona. Z tohto miesta neprichádzajú odpovede a nápady, ale prichádza z neho nekonečná láska, zmierenie a spokojnosť. Spokojnosť a pocit dokonalosti seba i svojho života. Ak si to žena dovolí... S touto silou potom môže žena naplniť ostatné tvorivé čakry, celé telo a konať tak, ako je pre ňu najlepšie. No základ je vždy láska, ktorá nekladie otázky, nedáva odpovede, iba je. A to je práve čakra oka lona. Čistý zdroj bezpodmienečnej lásky.


Vízia s granátovým jalbkom

V minulosti som mala víziu, ktorá súvisela so silou ženského lona a jej cestou naprieč históriou. Uvidela som samu seba ako sedím na dne veľkej kamennej veže. Bola to vysoká okrúhla veža bez poschodí a ja som bola úplne dole a dívala som sa nahor ku streche, kde cez okná presvitalo trochu svetla. Sedela som uprostred veže v tureckom sede a vnímala som ako mi pulzuje lono. Teplé a plné sily, krvi života. Lono sa mi zjavilo ako šťavnaté granátové jablko. Celé lono bolo ako šťavnatý plod plný života a lásky. Za kamennými múrmi veže, ktorá nemala dvere, prebiehali boje. Boli to krvilačné boje, ktoré by ma zničili i moje lono, ak by som nebola skrytá vo veži. Moje lono a jeho sila tu bola chránená a čakala, až raz bude svet iný a bezpečný, aby sa mohla znovu prejaviť. Prebudiť sa a byť. Vnímam, že veľa žien na svete si nesie v sebe uzamknutý život, silu lona, ktorá čaká na prebudenia a oslobodenie. Raz, keď príde ten správny čas. Prišiel už ten správny čas???

Táto vízia sa mi spojila s energiami Arménska. Granátové jablko je jedným zo symbolov Arménska a Arméni v roku 1915 takmer neprežili Arménska genocídu, ktorú majú na svedomí Turci. Z tohto obdobia sú i desivé fotografie, kde sú znásilnené a vyzlečené Arménky zaživa ukrižované na drevené kríže. Rovnako desivé sú fotografie z pochodov smrti, po púšti, kde zahynula veľká časť populácie Arménov. Arménsko je malá kresťanská krajina, ktorá je obklopená moslimskými krajinami, s ktorými má neustále konflikty. Arménsko vyznáva najstaršiu formu kresťanstva na svete a ich chrámy sú neskutočne nádherné.


Pre inšpiráciu pripájam obrázok z knihy o tvorbe Fridy Kahlo

Na obrázku je obraz ženského lona s názvom Kvet života

Báseň

Sila tvojho Oka lona, drahá žena

je to, bez čoho tvoj život šťavu nemá

Sila tvojho Oka lona, drahá žena

je dôkaz toho najkrajšieho vena

Sila tvojho Oka lona, drahá žena

je Láska, ktorá okov nemá

foto instagram @wildlottie