Privolávanie zmeny

Čarovné zvolávanie síl, ktoré prinášajú zmenu do nášho života v čase, kedy už dlho prešľapujeme na jednom mieste, keď sa cítime zaseknutí a nevieme sa pohnúť z miesta, i keď chceme.

Nájdeme si miesto v prírode, ktoré je nám blízke alebo miesto, kde sa cítime v naladení a vo vnútornom tichu. Pre niekoho to môže byť i miesto pri otvorenom okne pri výhľade na slnko, lunu či búrku... Dané miesto nás však musí napĺňať posvätnosťou života a spájať nás s našou dušou. Niekedy sa nejedná ani o konkrétne miesto ako také, ale okamih, ktorý nám prináša toto posvätné čaro.

Môžeme sa obracať na sily prírody, na slnko, hviezdy, lunu, stromy, vietor, vodu, na čokoľvek, čo predstavuje prírodu.

Zariekavanie:

"Volám prírodné sily, prineste mi zmenu v tejto chvíli."

Zariekavanie môžeme vysloviť nahlas či v duchu, spojiť ho s nejakým gestom, či cvičením. Za slovo "prírodné" si môžeme dosadiť i niečo iné, napr. slnečné sily, veterné sily, vodné sily, hromové sily... Zariekavanie opakujeme pokiaľ cítime potrebu.

Prírodné sily sú prirodzeným tokom večného života. Zvolávaním prírodných síl, aby nám priniesli zmenu do života, sa stávame súčasťou tohto prirodzeného plynutia, ktoré je v súlade s vesmírnym poriadkom.

"Život je zmena."