Roh hojnosti pre ženy

Roh hojnosti pre ženy je ich lono, ktoré je skutočným bezodným dnom plným pokladov a vnútornej sily vychádzajúcej z duše. Roh hojnosti pripomína mušľu, teda i ženskú yoni a nekonečnú špirálu života a hojnosti života. Cyklov a obmien života v neustálom tanci točiacom sa v špirále.

V starovekom Ríme bola bohyňa hojnosti, Abudantia, zobrazovaná s rohom hojnosti, z ktorého sa sypú peniaze, takto býva zobrazovaná často i vo vykladacích kartách v súvislosti so šťastným osudom a hojnosťou. No často roh hojnosti býva zobrazovaný s kvetmi, ovocím či pšenicou.

Vizualizácia Rohu hojnosti

Roh hojnosti pre ženy je vizualizácia, ktorá má dve podoby. Prvá je vhodná vtedy, keď chceme využiť vnútornú silu na vytvorenie si hojnosti v živote a druhá podoba je vhodná na očistu, kedy premeníme vnútornú temnotu a bolesti na svetlo. Ani nemusíme premýšľať, ktoré je pre nás vhodná, zvolíme si tú, ktorú je pre nás si jednoduchšie predstaviť a zároveň môžeme s dýchaním striedať obrazy z oboch typov vizualizácií. Vždy tak ako to cítime a práve potrebujeme.


Prvá verzia vizualizácie

Predstavujeme si ako vo vnútri nášho tela je roh hojnosti, ktorý korení a začína v našom lone alebo až pri kostrči. Môžeme ho vidieť rôzne, i ako tmavý vír, špirálu, ktorá sa dvíha z lona a vystupuje cez naše srdce, cez ktoré sa vylieva von pre nás i pre svet v podobe zlatého svetla, či svetla inej farby alebo ako voda, zlaté mince, kvety, lupienky... čokoľvek uvidíme alebo čo si zvolíme ako zámer. Je dobré nechať dušu, nech nám ukáže ako to máme vnútorne nastavené a ako vlastne na tom sme. A potom nechať dušu, nech ukáže ako si to želá a čo je pre naše najvyššie dobro. No môžeme si predstavu upraviť i podľa našich aktuálnych potrieb. Dýchame tak, že nádychom sa dvíha sila zo špirály, ktorá sa v srdci premení na svetlo alebo i..., a výdychom sa vylieva von cez naše srdce.

Druhá verzia vizualizácie

Táto možnosť je vhodná, ak sa cítime, že sme plné bolesti, smútku či inak zahltené a nevieme si pomôcť. Môžeme sa očistiť a vydýchať to zo seba. Naše lono ako roh plný nespracovaných pocitov jednoducho prečistíme tak, že nádychom sa pripravíme a výdychom vydýchneme cez lono všetko von. Cez yoni von. Avšak je dobré si predstavovať ako sa to výdychom mení na zlaté, biele či iné pozitívne svetlo alebo veci. Pretože ak vyjdu naše pocity von, na svetlo sveta, stávajú sa neškodné. No zadržiavané v nás spôsobujú toxicitu. A na svetle a vzduchu sa stávajú opäť svetlom.