Sila Jednorožca čistí vodu

Sila čistej lásky a svetla je často zobrazená v podobe bieleho koňa s rohom, ktorý má čarovnú moc čistiť vodu, pramene a studničky. Stačí, ak jednorožec ponorí svoj roh do vody a voda je opäť čistá a priezračná. Životodárna.

Jednorožci predstavujú kryštálové svetlo lásky, čistotu a lúč svetla, ktorý prenikne i tou najväčšou temnotou a presvetlí ju. Vždy ju presvetlí. Je to veľká sila svetla a lásky. Nevinnosť je to, čo láka jednorožcov a iba nevinná deva, dieťa, človek s čistým srdcom a úmyslami, sú schopní vidieť a pocítiť prítomnosť sily jednorožca. Hovorí sa, že jednorožci strážia vstup k vyšším svetom a nebeským pokladom a draci ku dolným svetom a podzemným pokladom.

Jednorožec sa spája s tretím okom, šiestou čakrou a schopnosťou vidieť jasne a vnímať pravdu. Vidieť svetlo skryté i za vrstvami tmy. Jednorožec nám môže pomôcť prečistiť naše vnímanie a schopnosť naladiť sa na intuíciu a vnútorný hlas. Jednorožec je v súlade s vyšším poriadkom a je priamo napojený na vyššie božské svety.

Ako si čistím vodu so silou Jednorožca

V prvom krčahu mám vodu a šungitovú drť značky Šungit Time. Šungit ma veľmi priťahuje ako spôsob úpravy vody, časom možno o tom napíšem i viac. Zatiaľ nemám dlhoročné skúsenosti.

V druhom krčahu mám čistú vodu, ktorú nabíjam ponorenými neopracovanými kryštálami a ruženínami. Leštené kamene sú vraj i chemicky opracované a leštené olejmi a to nie je vhodné na pitie. Krčah mám prikrytý tanierikom, na ktorom mám položený obrázok jednorožca. Zhodou okolností mám i malú sošku jednorožca v blízkosti krčahu s vodou. Vždy pri nalievaní v duchu ďakujem za požehnanie od svetla jednorožcov pre túto vodu.

To, akú vodu pijeme, je veľmi dôležité. Nijako nechcem podceňovať pitie mechanicky upravenej vody napr. reverznou osmózou či inak, ale voda je dostatočne citlivá a vnímavá na to, aby sme s ňou mohli pracovať okrem iného i jemnejšími spôsobmi.

Vytvorila som zariekavania, ktoré môžu pomôcť pozitívne programovať vodu, ktorú pijeme, ale i vodu v našom tele. Teda našu vlastnú vibráciu, ktorú môže sila jednorožca tiež vyčistiť a vyladiť na svetlo a lásku.

Sila Jednorožca prosím očisti túto vodu pomocou tvojho čarovného kódu!

Sila Jednorožca prosím vyčisti vodu v mojom tele, nech žiari svetlom celé!