Správy Veľkej arkány Tarotu - výklad

Veľká arkána Tarotu predstavuje 22 mystérií, ktoré sú každé samé o sebe svetom samým pre seba. Každá karta predstavuje dokonalú cestu a spôsob ako vnímať a žiť, ale tiež ako zblúdiť a padnúť. Dalo by sa povedať, že každá karta je samostatným vesmírom. A to sa určite týka i kariet malej arkány či akýchkoľvek iných kariet a archetypálnych obrazov.

Karty veľkej arkány tarotu sú však oveľa zložitejšie, vrstvenejšie a hlbšie ako mnohé iné karty. Sú viac filozofické a skrývajú v sebe odkaz na mystérium života. I keď sa dajú vykladať úplne pragmatickým a jednoduchým spôsobom. Každý v nich nájde a vidí takú hĺbku, pre ktorú je pripravený. Veľakrát sa pýtame sami seba, čo tá ktorá karta znamená a vždy nachádzame v sebe nové odpovede a roviny chápania kariet veľkej arkány tarotu.

Ale niekedy chceme vedieť, čo môžeme už teraz urobiť, aby sme sa priblížili pravde a posolstvu danej karty veľkej arkány tarotu. Niekedy sa nám karta opakuje vo výklade a stále sa k nám nejakým spôsobom vracia a my nevieme presne prečo. Niekedy nás niektorá karta tak priťahuje, že sa na ňu musíme často dívať a vnímať jej obraz. Ale napriek tomu cítime, že sme stále neuchopili celú pravdu a správu, ktorú nám zosiela. To sa nám asi nepodarí úplne nikdy, ale nasledujúci výklad nám môže pomôcť tým, že nám ukáže, čo môžeme už teraz v prítomnosti urobiť, akým smerom sa vydať, kde smerovať svoju pozornosť a silu, aby sme nasledovali posolstvo a volanie danej karty.

Postup:

Zvolíme si kartu veľkej arkány tarotu, ktorej posolstvo chceme lepšie pochopiť a uchopiť v prítomnom živote.

Druhú kartu. kartu malej arkány tarotu si vyložíme so zámerom, aby nám ukázala ako uchopiť dané posolstvo, teda čo môžeme už teraz s našimi možnosťami urobiť. Významy a výklady ku kartám malej arkány sú viac uzemnené a praktické. Viac odhaľujú rôzne roviny každodenného života.