Sviečky prepojenia

Sviečky prepojenia sú spôsob ako sa vedomejšie a obradne prepojiť s určitou kvalitou, energiou, silou,  s ktorou chceme byť v užšom kontakte a v spojení.

Potrebujeme dve sviečky

Prvá, základná sviečka je sviečka, ktorá predstavuje kvalitu, s ktorou sa chceme prepojiť napr. svetlo lásky, bytosť ako Panna Mária, sila toku života, sila zdravia, múdrosť vesmíru... Táto sviečka predstavuje našu úctu k danej kvalite a sile, s ktorou sa chceme hlbšie prepojiť. Takáto sviečka je obradne najčastejšie modlitbou a meditáciou požehnaná - zasvätená a stáva sa svetlom danej sily, kvality, s ktorou sa chceme prepojiť.

Po zasvätení hlavnej sviečky, si zvolíme druhú sviečku, ktorá predstavuje nás, naše svetlo duše, srdca. Dlaňami do nej vložíme našu silu alebo ju pomažeme našimi slinami, močom, menštruačnou krvou, potom alebo si ju len priložíme k srdcu či vdýchneme do nej život našim dychom.

Najprv zapálime hlavnú sviečku napr. sviečku sily lásky. Potom rozsvietime sviečku, ktorá predstavuje nás samotných tak, že ju zapálime od svetla hlavnej sviečky. Svetlo lásky sa prenesie na sviečku, ktorá predstavuje nás samotných. Obe sviece necháme horieť vedľa seba ako prepojenie nekonečného svetla s nami.

Celý obrad prebieha v posvätnom naladení, môžeme pridať rôzne zariekania a i... a obe sviečky necháme spolu horieť počas našej meditácie, rozjímania, modlitby...

Na konci najprv zhasneme sviečku predstavujúcu nás samotných a potom hlavnú sviečku. Zhasíname s poďakovaním.