Tarotová dvojka mečov


Tarotová karta dvojka mečov býva najčastejšie zobrazovaná ako žena so zaviazanými očami, ktorá drží dva meče prekrížené na hrudi. Meče smerujú nahor. Je to zvláštne a pre mňa trochu desivé vyobrazenie. V tejto karte som vždy videla isté napätie, čas medzi dvom rozhodnutiami, dvoma cestami, bod na pomedzí, bez prísľubu bezpečnej budúcnosti. Dvojka mečov sa mi do výkladu vracala dlhé roky a tak som sa konečne rozhodla na ňu pozrieť bližšie. Alebo skôr pozrieť sa do seba hlbšie, ktorých skrytých častí vo mne sa táto karta dotýka. Táto karta sa volá i mier, ktorý dosiahneme, ak sa správne a jednoznačne rozhodneme a neváhame viacej. Sme zameraný a vyhranený. 

Mne osobne priniesla pochopenie, že môj strach z tejto karty bol v tom, že obe možnosti sú v konečnom dôsledku nepravdivé, sú to meče, myšlienky a ja chcem nasledovať srdce, tam som doma. Ako žena na tarotovej dvojke mečov má prekrížené ruky na hrudi, na srdci, i ja som skrížila nakoniec ruky s mečmi-myšlienkami a poslala myšlienky, úvahy a čo keby tam tam... V srdci cítim tu a teraz jedinú pravdu a cestu. Napravo i naľavo, kde smerujú meče, je veľa iných vecí, ale tie mi nepatria. Stred vo mne, srdce je môj domov. Dôverovať srdcu však znamená byť ako nevinné dieťa, slepo dôverovať ako žena so zaviazanými očami. Veriť zázrakom, trpezlivo čakať a mať pokoru. Srdce je jednoduché a na nič sa nehraje. Hrá len hru s názvom Láska. Posolstvo tejto karty môže byť pre každého rôzne, mňa priviedlo domov, k srdcu.