Tranzit Saturnu kvadrantami horoskopu

Tranzit Saturnu horoskopom sa najčastejšie rozoberá v spojení s návratmi Saturnu najmä okolo 30. a tiež 60. roku života. Prvý návrat Saturnu prináša tému určenia si svojej dráhy životom, či iné dôležité životné medzníky v súkromnom živote, či dokonca osudové zvraty, ktoré ani nečakáme.

Vo svojom horoskope som vypozorovala dôležité životné zmeny vždy pri tranzite Saturnu cez ASC, MC, DSC, IC. Tieto body rozdeľujú horoskop na štyri časti.

Vždy pri prechode Saturnu cez tieto body, čo býva asi raz za 7 - 8 rokov (táto doba závisí u každého na osobnom horoskope a na retrográdnosti), som mala zmenu v životnej cesty v oblasti môjho poslania a zamestnania. Saturn takto delí môj horoskop - životnú dráhu na obdobia, kedy som zameraná určitým smerom a vždy v spojení s určitým pracovným a sebarealizačným zameraním. Tieto súvislosti som si všimla až po tridsiatke, pretože do istého veku to asi nie je možné úplne spozorovať.

U každého môže prechod tranzitného Saturnu cez tieto body prinášať iné témy a iné vplyvy. Je to veľmi individuálne a v závislosti na nativnom horoskope. V každom prípade to stojí za pozorovanie. V mojom prípade boli tieto prechody dokonca výraznejšie ako samotný prvý návrat Saturnu krátko pred tridsiatkou.

No a čo sa týka môjho návratu Saturnu okolo tridsiatky, priniesol mi našťastie pozitívnu zmenu. Ujasnila som si svoje smerovanie, rozvinula dlho driemajúce záujmy a založila tento tvorivý projekt v podobe webu pre ženy. Môj známy krátko po narodeninách a návrate Saturna havaroval na motorke a takmer prišiel o nohu. Dva roky chodil iba po nemocniciach a má doživotné zdravotné obmedzenie a problémy s nohou, ktorá ho stále bolí. Saturn vždy prináša nový poriadok a výzvu, ale každému inú.

Spomeniem ešte tranzity Uránu cez nativné planéty. Tranzitný Urán mi priniesol vždy zmenu, pre ktorú som sa sama, vedome a rezolútne rozhodla. S plným nasadením a túžbou ísť do nového. Tranzitné Pluto mi vždy prináša silné osudové témy, ktorým sa musím či chcem alebo nechcem venovať a výsledkom je vždy zmenu názoru na dôležité životné otázky. Priam zmena filozofie a prístupu k životu. Vplyv tranzitného Neptúna vo svojom horoskope stále skúmam, ale asi mi prináša vnútorné odhalenia a nálady. Neviem to zatiaľ celkom posúdiť.