Žena so silou Saturn

Saturnské sily sú spravodlivé, tak čoho sa vlastne obávame?

Alebo Saturnia ako ja volám plne vedomú ženu, ktorá ovláda svoje saturnské sily. (Saturnia je i dedinka v Taliansku, kde sa nachádza liečivé Spa) Saturnské sily a vplyv planéty Saturn nie je iba v mužskom móde ako sa nás snaží presvedčiť tradičná astrológia. No pevnosť, vážnosť, dôstojnosť, spravodlivosť, skrytá múdrosť, múdrosť času a veku ku Saturnu určite patria. Rovnako ako sila osobnosti a sila rozhodnosti a triezveho úsudku.

Saturn sa nazýva karmickou planétou a ja by som jeho vplyv nazvala karmickou očistou. Raz za čas je nevyhnutné urobiť bilanciu a vyčistiť, vytriediť a usporiadať veci po novom poriadku. To je vplyv Saturnu a môže byť pre nás príjemný, ale i nepohodlný a osudový. Osudový ho voláme preto, že nás prekvapí v zabehnutých koľajách, v našich slepých uličkách a núti nás zmeniť smer života a prinúti nás zmeniť smer života po dobrom či po zlom. Ak sme citliví a načúvame volaniu života neustále, osudové saturnské zásahy bývajú skôr príjemné až jemné.

Tento článok píšem pod vplyvom tranzitného Saturnu cez môj MC. Spojenie sa so saturnskými ženskými silami je príjemné, i keď je to výzva.

Som vyzývaná

  • stáť si sama za sebou ako kráľovná a bohyňa
  • byť pevná vo svojom vnútri, najmä vo svojej sebaúcte a hrdosti napriek vonkajším okolnostiam
  • byť v samote a sama v sebe ako doma a čerpať z nej životnú silu
  • cítiť sa ako kráľovná, bohyňa a žena na vrchole bez ohľadu na to, čo sa deje v mojom živote
  • byť neustále napojená na vnútorný pocit svojej hrdosti a sily a nechať ho, nech ma vyživuje zvnútra a dáva mi silu dôstojnosti a sebadôvere
  • táto vnútorná saturnská sila v mojom vnútri ma nesmierne vyživuje, ale nie je okázalá, nemá potrebu sa ukazovať navonok, i keď môže byť cítiť a žiari pravdepodobne i navonok, ale o to tu vôbec nejde, žena Saturnia vie, že je silná, ale nemá potrebu nikomu nič dokazovať a ukazovať, ona jednoducho je a vie kto je
  • žena Saturnia nie je hérečka, hysterka, manipulátorka, bojovníčka, spasiteľka ani zvodkyňa, ona je tak silná, že nemusí hrať navonok žiadne hry a predsa je tým, kým je v celej svojej bytosti a v celom svojom konaní

Žena Saturnia môže vzbudzovať v druhých rôzne pocity, i pocity strachu. Môžu si o nej myslieť, že je namyslená, či rezervovaná alebo chladná, ale ona iba nemá potrebu sa zapáčiť, pretože vie, kým je a je pod jej úroveň hrať divadielko pre druhých, aby ju nejak vnímali. Kto ju nevidí pravdivo a stráni sa jej, i tak nepatrí do jej života.

Môže ostať sama? Áno a práve v tom tkvie jej veľká sila. Táto žena vie byť Sama. Veľakrát je radšej sama vo svojej sile ako by mala byť s tými, ktorý jej silu nerešpektujú a oberali by ju o jej sebaúctu. Takto oslabená by sa nemohla radovať z polovičatých vzťahov plných frustrácie, preto často volí samotu ako dar, v ktorom nachádza najväčšiu silu a intimitu. Túži po hlbokom vzťahu a preto neklame svoju dušu plytkým vzťahmi.

"Iba žena, ktorá sa nebojí samoty, pochopila a plne prijala saturnské sily"

Vplyv nášho tranzitného Saturnu nám o jeho vplyve na nás väčšinou napovie viac ako charakteristika z nášho horoskopu narodenia. Tranzitný Saturn býva často veľmi citeľný. Rozvíjať ženské saturnské kvality je však vždy aktuálne a netreba čakať na ortieľ osudu. Triediť a čistiť svoj život vedome a so svojou osobnou silou každý deň sa vypláca.