Tri tváre ženy

Pri hlbinnej práci sama so sebou, pri hlbšom sebapoznaní som rozoznala v sebe tri podoby, ktoré sa neustále vo mne a v mojom prejave prelínajú, striedajú sa a nečakane zo mňa vyskakujú. Každá mala svoje potreby, túžby, predstavy o živote a záľuby.

Je dôležité poznať svoje podoby a vedieť, že všetky sú rovnako dôležité a jedna bez druhej nemôže byť. Ak uprednostníme jednu podobu seba, tá druhá či tretia sa prihlásia o pozornosť o to s väčším hladom a túžbami.

"Neustále využívame sily a dary všetkých troch podôb. Len poradie a sila ťahu jednotlivých žien v nás je iná a stále sa strieda podľa premenlivého prúdu života a našich bytostných potrieb Duše."


Rozkošnica

"Nasleduje túžby Duše"

Z môjho pohľadu je spontánne radostná a hravá, obdivujúca svoje telo, milujúca pôžitky, ktoré telo ponúka a tiež milostné vzťahy a zmyselnosť, ktoré s tým súvisia. Tešiť seba a tešiť druhých. Radovať sa z krásy, zmyslov a pozemských darov.

V mojom prípade je táto podoba spojená okrem milostného života s tancom, šatami, farbami, čokoládou, orieškami, sladkým ovocím... často sa vo mne prebúdza tanečnou hudbou.


Matka stvoriteľka

"Tvorí lásku zo zdrojov Duše."

Tvorivá žena, ktorá sa s láskou stará o svoje deti či projekty, pracovné či súkromné, tvorí život cez to, čo je pre ňu prirodzená cesta sebavyjadrenia a tvorenia pre svet a so svetom. Dáva zo seba, pretože nemôže inak, dáva zo srdca a tak žiari a spája sa s inými.

U mňa je táto podoba ženy spojená (okrem starostlivosti o samu seba samozrejme) s varením, starostlivosťou o domácnosť a záhradu, staraním sa o blaho a zdravie blízkych, s vypočutím trápenia druhých a so súcitom.


Vedma

"Vie, že je Dušou"

Múdra vedomá žena, ktorá je napojená na neviditeľné svety, ktoré sú za hmatateľným svetom. Vedomá žena vie, že veľká pravda sa skrýva hlboko v nás, že to, čo sa deje je iba odrazom iných väčších súvislostí a zákonov života, ktoré celkom nepoznáme. Vedma načúva a vníma. Je prijímačom a mostom medzi neviditeľným a viditeľným svetom. Je pokorná voči vyšším zámerom života.

U seba vnímam vedmu ako ženu, ktorá sa učí rozumieť životu a prijímať ho taký, aký je. A to mnohými duchovnými spôsobmi, ktoré ste mnohé mohli postrehnúť na tejto stránke... Zároveň túto podobu v sebe vnímam ako tú, ktorá najlepšie rozumie mojej Duši.


Je nemožné sa skutočne radovať (rozkošnica) bez tvorenia (matka) a spojenia s pravdou (vedma).

Je nemožné skutočne tvoriť (matka) bez túžby (rozkošnica) a bez poznania (vedma).

Je nemožné poznať pravdu (vedma) bez túžby (rozkošnica) a bez súcitu (matka).

Jednota je cesta

U mužov sú tiež viaceré roviny a možno by sme ich mohli nazvať milovník, otec tvorca, mudrc.