Vízia Vesmíru


Prišla ku mne sama. Nečakane a jednoducho. Ako rozpomänutie sa alebo správa zhora? Neviem... vynoril sa mi krásny obraz veľkej podpory z vesmíru, ktorej sa mi dostáva. A ešte viac...

Videla som ako je naša Zem vo veľkom hmlistom bielom obale a nielen naša Zem, ale i náš okolitý vesmír, ktorý vidíme a je odrazom skutočného vesmíru. Žijeme totiž vo vákuu, v paralelnom svete, ktorý bol vytvorené´ý ako veľký experiment, v ktorom sa majú zrodiť nové dimenzie lásky, nové svetlá lásky, ktoré prinesú nové vesmíry lásky. 

Žijeme ako v sklenej guli, do ktorej sa díva celý ten skutočný vesmír. Ten, ktorý nevidíme. Veľa vesmírnych lodí sa díva na svojich poslov, ako sa im darí na Zemi. Všetko vyzerá ako naozaj. Ale nie je to celkom tak. Sme humanoidné bytosti a určite nie jediné, ale Zem je planétou, na ktorej prebieha veľký boj - hra dobra a zla, vedomia a nevedomia, hrá sa o to, či láska rozpozná sama seba a zrodí nové svety. A to záleží iba na nás.

Na Zemi je veľa poslov z iných a i z humanoidných planét, ktorí našli v sebe silu a vieru, že i pri veľkom zabudnutí sa dokážu vrátiť späť. Na cestu srdca. Nestratiť dušu a nasledovať pravdu. Cítiť a byť vo vysokom naladení, nech sa deje čokoľvek. Výzvy na Zemi sú veľké. Je tu veľa bytostí, ktoré ani skutočnú dušu nemajú. A je tu i veľa bytostí, ktoré nechcú, aby prišlo rozpomenutie, ale všetko riadi láska, ktorá sa rozpomína sama na seba. Rozpomenieme sa?

Celý skutočný vesmír čaká na to, ako sa skončí veľká pozemská hra. Môžu tu vzniknúť nové iskry, ohne lásky, ktoré presvetlia celý vesmír svojou úprimnosťou a jednoduchosťou. Prostou Láskou.

Mnohí ľudia majú rôzne vízie a spomienky na minulé životy. Existuje veľa teórii o vývoji Zeme. Ale ako sa v tom môžeme vyznať a hľadať pravdu, keď mnohí majú spomienky na minulé životy z iných humanoidných planét podobných Zemi a nerozoznajú to? Ako môžeme vedieť ako to bolo, keď práve nevedieť je veľkou súčasťou tohto experimentu? Môžeme iba cítiť, čo je správne v tejto chvíli.

A že boli iné doby a iné svety, iní tvorovia a iné bytosti? Boli. Toto nie je prvý experiment na Zemi. Mnohí zlyhali. Zlyháme i my? A ak zlyháme ako ľudstvo, zhlihali tým snáď všetci? Rozhodne nie. Každé malé prebudenie a víťazstvo na osobnej úrovni vytvára prúd hodnoty, prúd lásky, prúd cnosti, silu, ktorá sa stáva prameňom Lásky pre celý vesmír. 

"Vzniká tým nový zdroj sily pre nový život a tvorivosť"

Žijeme v nasimulovanej realite, ktorá je veľmi podobná skutočnému vesmíru, ale naše možnosti sú akoby okresané. Preto iba viera, nádej a rospomínanie sa na seba, prináša zmysel života a to, prečo sme tu.

A nebojme sa. Tí hore, naša rodina  nás podporujú a mnohých blízkych stretávame na ceste životom a mnohých ešte len stretneme, až sa dostatočne rozpomenieme sami na seba.

A netvrdím, že sa nemýlim. Hľadajte pravdu v sebe...