Vizualizačný test - ako dôverujeme životu

Predstavte si, že ste na plachetnici, ktorá je iba vaša a predstavuje prostriedok na pohyb vašim životom.

Na plachetnici je krásne drevené kormidlo.

Kde ste vy a čo robíte?

Kam smerujete a aké je počasie?

Ľudia, ktorí nedokážu dôverovať životu, môžu v predstave pevne zvierať kormidlo, cítiť strach a nedôveru a mať neustálu snahu kontrolovať smer cesty, i keď vlastne nevedia, čo ich čaká na šírom oceáne. Pre takýchto ľudí je dobré v predstave pustiť kormidlo a sadnúť si napríklad i dozadu na loď a nechať nech vietor a vlny zavedú loď tam, kde má prísť, pretože múdrosť života je vždy väčšia ako domnienky našej mysle. Je dobré túto predstavu trénovať a vžiť sa do nej. Najskôr sa asi objavia nepríjemné pocity ako tlaky, nespokojnosť, strach a obavy, pretože pustiť kormidlo života je predsa nelogické. Je dobré prijať tieto pocity, pozrieť sa na ne a následne ich rozpustiť, pretože práve tie nás môžu brzdiť na ceste vpred. Možno to nepôjde na prvýkrát, ale postupne určite áno. Počas tohto vizualizačného procesu sa môžu objaviť rôzne bloky, spomienky i minulé životy, ktoré spôsobujú to, že nedokážeme dôverovať životu a plynúť s ním v harmónii.

Vnímajme, v ktorej časti tela sa objavujú nepríjemné pocity a ktoré čakry alebo orgány s tým súvisia.

Vracajme sa kontrolne ku tejto vizualizácii, aby sme si skontrolovali svoje životné nastavenie.

Na druhej strane, pre mnohých bude pevné držanie kormidla života veľmi pozitívne. Pre niekoho to môže znamenať, že zvláda svoj život a zvláda určitú situáciu, ktorej sa bojí. Takže táto vizualizácia sa dá otočiť rôzne. Záleží na tom, či sa pýtame na to ako dôverujeme životu, ktorý sa nám deje alebo ako dôverujeme sami sebe a našim schopnostiam preplávať životom.

Je tu však i rovina, kedy more predstavuje život a jeho okolnosti, naša loď predstavuje naše telo a my ako kapitáni lode pri kormidle, predstavujeme naše vedomé rozhodnutia, smerovanie a konania na ceste životom. Našu vedomú časť Duše. Vtedy je dobré sa pýtať, aké je more a počasie? teda aké sú naše okolnosti života a aký pocit z toho mora a počasia máme, teda ako vnímame naše okolnosti života. Aká je naša loď? teda ako je na tom naše telo a čo my ako kapitáni lode robíme a ako si počíname. To zas hovorí o našom prístupe k nášmu životu, telu i o našej vedomej časti Duše.