Vnútorné volanie

Vnútorné volanie je veľmi ženský, jemný a hlboký spôsob kontaktu s božskou láskou. Je to základná esencia, ktorá je za všetkými modlitbami, obradmi a čarami, za rôznymi technikami a metódami, ktorými sa spájame s božskou silou a božstvami.

Niekedy nastávajú situácie, kedy sa nemôžeme ani v tichosti pomodliť či si nájsť nerušené miesto a čas na obrad spojenia sa s božskou podstatou. Ale keďže božská podstata je v nás, stačí vnútorné naladenie sa na túto iskru lásky. Ako som písala, je to istý pocit vnútornej uvoľnenosti sa do božského zdroja, ktorý je ako základný kameň a na ktorý sa nabaľujú rôzne formy ako modlitba, obrad, čarovanie, afirmácie a iné...

Táto esencia sa dá nazvať vnútorné volanie, i keď sa nejedná priamo o slová, ktoré vedome vnútorne opakujeme či vyslovujeme, je to skôr skutočné a pravdivé volanie duše po pomoci a vedení.

Do takéhoto stavu sa často dostávame v krízových situáciách, kedy sa nám zastaví myseľ a my inštinktívne jednáme a intuitívne cítime, čo robiť. Vtedy vieme skutočne načúvať a byť pokorní.

Tento stav je však tak prirodzený a nevyhnutný pre náš naplnený život, že znovu ho objaviť je skôr či neskôr naša životná nevyhnutnosť. Nič nie je tak isté, bezpečné a dôverné ako toto spojenie božského s nami na tej najhlbšej pocitovej úrovni, bez slov a činov. Čisté bytie v spojení a v hlbokej pokore.

A nedá sa to úplne opísať a vysvetliť, ale toto hlboké vnútorné volanie je vždy tak pravdivé a úprimné, že ak zotrváme v tejto pravdivosti a úprimnosti, odpoveď a pomoc prichádza veľmi rýchlo, pretože počas tohto spojenia, sa vnútorne uvoľníme a dovolíme zázrakom sa diať.

Pokora je ochota vidieť pravdu