Voda a olej

Často sa stáva, že sa stretneme s ľuďmi, ktorí nie sú zlí, nie sú nesprávni a predsa nie je možná spolupráca s nimi.

Uvediem príklad. Pri hľadaní práce som to zažila viackrát. Nikdy vás nezoberú do zamestnania, pokiaľ im nie ste sympatický. A to súvisí s neurčitým vyžarovaním, ktoré vnímame podvedome. A toto vyžarovanie je buď niekomu sympatické alebo nie. Predstierať sa dá len do istej miery a pocit z človeka je i tak úplne iný. Môžeme mať všetky profesionálne predpoklady na danú prácu, ale ak im nie sme sympatickí alebo im vadí napr. naše prirodzené neverbálne prejavy, či ako vyzeráme a i... jednoducho nemáme šancu.

(Ďalší príklad. Do svojich asi 22 rokov som sa maľovala a obliekala moderne, dievčensky, obtiahnuto a chcela som sa hlavne páčiť. Potom nastali u mňa zmeny a zrazu som bola iná. Prirodzená, jednoduchá a viac svoja. Veľmi vnímam ten rozdiel, ako sa ku mne správali ženy predtým a potom. Niektoré ženy ma predtým vnímali ako konkurenciu či ako pipinu a po zmene som bola pre nich neškodný tvor, ktorý nikoho neohrozuje.)

Vyžarovanie sa mení najčastejšie pri zmene životných hodnôt. Ľudia, ktorí nás poznali pred zmenou, často reagujú podráždene a opovržlivo, chcú nás presvedčiť, že sa mýlime a že sme sa zbláznili. Cudzí ľudia na nás môžu reagovať ignorovaním a odmietaním. Tam, kde sme predtým všetko rýchlo vybavili a boli k nám milí, teraz je to inak. Inak pôsobíme, inak komunikujeme, verbálne i neverbálne. A buď sme niekomu sympatickí, alebo sme vnímaní ako rušiví, pretože často druhým zrkadlíme ich vlastné nespracované tiene a predovšetkým im ukazujeme, že sa to dá i inak.

Často je veľmi ťažké si ustáť svoju pravdu. Je to každodenné rozhodnutie a každodenná práca na tom, byť iba človekom, akým som.

Netreba brať veci osobne, i keď zabolia asi vždy, no hrať sa na hrdinu, ktorého nič nebolí nemá význam. Vydať sa na cestu k pravde, k sebe, k naplneniu svojho života, jednoducho ísť svojou cestou, prináša časté odmietanie. Nebudem písať, že nie, lebo to nie je pravda. Voda sa oddelí od oleja. To je prírodný zákon.

Útechou môže byť, že sa iba ukáže pravda. Ak sme pravdivejší, i tí druhí budú pravdivejší vo vzťahu voči nám. V dobrom i v zlom. Ak sa bojíme pravdy, ostaňme v zabehnutých koľajách.