Vyčesávanie zlých myšlienok

Vyčesávanie zlých myšlienok, negatívnych presvedčení, obsedantných myšlienok, či iných nepriaznivých mentálnych vzorcov je veľmi účinný spôsob ako sa ich zbaviť a zároveň nahradiť novými a pre nás prospešnými myšlienkami.

Postup je jednoduchý:

Česeme sa so zámerom, že vyčesávame staré a negatívne myšlienky a presvedčenia... a najlepšie je ak si hneď pri tom nahlas opakujeme novú pozitívnu myšlienku, presvedčenie, afirmáciu..., ktorá má nahradiť neželaná myšlienku.

Najsilnejší účinok prináša, keď to robíme pred zrkadlom.

Veľmi vhodné je robiť si i viackrát za deň rýchly očistný obrad myšlienok, pričom stačí si rukami prehrabávať vlasy s vedomím, že čistíme svoje mentálne nastavenie. Napr. i po slovných útokoch na nás, čím predídeme tomu, aby sa názory druhých uhniezdili v našej mysli. Prehrabávanie vlasov je tiež vhodné pre ľudí s veľmi krátkymi vlasmi, či pre ľudí s malým počtom vlasov, ktorý hrebeň nepoužívajú takmer vôbec.


Vlasy sú antény, ktoré zachytávajú veľa z vonkajšieho prostredia a najmä rôzne neviditeľné vlnenia a správy odvšadiaľ. Rovnako sú však i predĺžením nášho myšlienkové sveta. A ak je ten plný zlých myšlienok, ťažko sa vylaďujú vlasy i my na to nové a pozitívne. A naopak, čím máme čistejší a láskyplnejší myšlienkový svet, tým viac i naše vlasy zachytávajú podobné vlnenie z okolia i iných svetov.