Výklad kariet - Kríž pravdy - návod

Môj obľúbený spôsob výkladu kariet, ktorý som si vytvorila. Najčastejšie používam pre tento výklad Tarot, ale je možné použiť i iné druhy vykladacích kariet.

Karty sa vykladajú do kríža:

Volanie Duše

Karta na tejto pozícii ukazuje pravý zámer našej Duše bez ohľadu na to, čo si myslíme a po čom túžime. Ukazuje nám vyšší dôvod, prečo je dôležité prejsť súčasnou životnou skúškou.

Túžby

Karta na tejto pozícii ukazuje naše pravé túžby bez prikrášlenia a bez cenzúry.

Bludy mysle

Karta na tejto pozícii ukazuje naše mylné presvedčenia a klamy, ktorým veríme, ale sú iba výplodom našej mysle.

Čomu práve čelím

Karta na tejto pozícii ukazuje, čomu práve čelíme, akej prekážke sme vystavení, aký problém chceme vyriešiť a čoho sa bojíme.

Východisko - čo môžem tu a teraz urobiť

Karta na tejto pozícii je kartou zjednotenia a praktických krokov. Ukazuje východisko zo začarovaného kruhu, v ktorom sme zmietaní túžbami, svojimi bludmi, tichým hláskom Duše a strachom z toho, čomu čelíme.