Výpisky z čakrového denníka z r. 2014

Tieto záznamy sú z roku 2014, kedy som si viedla čakrový denník, ktorý som písala ako channeling môjho vyššieho Ja. Zverejňujem niektoré výpisky, ktoré majú pravdepodobne všeobecnú platnosť. Ostatné info ako moje osobné čakrové zvieratá, zranenia spojené s jednotlivými čakrami a presvedčenia, ktoré boli spojené s tou ktorou čakrou, sú súkromné. Písanie tohoto denníka ku mne prišlo samé a bola som vedená niečim vo mne. Dodnes čerpám z týchto informácií.

O čakrách

Je mylné sa domnievať, že jednotlivé čakry sú obrazom len jednotlivých častí tela.

Sú to sopky, ktoré chŕlia pravdu o celom tele, ale z miesta svojho bytia, čiže svojim vlastným spôsobom.

Sú to akoby rôzne filtre, rôzne piesne, ale o tom istom... O stave celého tela.

Ak je niektorá čakra viac prejavená, neznamená to, že ostatné čakry spia. Čakry majú medzi sebou silné putá a prepojenia, vlastne sa jedná o jedno čakrové telo.

Božské sa prejavuje i prvou čakrou. Vždy však i tie ostatná musia byť v súlade s celým dianím. Odrežte jednu čakru a spadne celý systém.

Božskosť sa prejavuje prvou i siedmou čakrou a nie je to horšie alebo lepšie.


1. čakra

krvavo červená ruža

vízia - kvetina 4 lupeňov

ak pracujeme so systémom 4 aspektov, pracujeme na úrovni prvej čakry

- 4 ročné obdobia

- 4 fázy menštruačného cyklu

- 4 živly


2. čakra

lemniskáta

Kríže - Obličky:

intuícia života, ako žiť a prežiť, aký krok nasleduje...


3. čakra

Otvorenosť - Ochrana


4. čakra

Srdce je magnet

Zraniteľnosť sídli v srdcovej čakre

Zraniteľnosť, Bezbrannosť

Citlivosť

Ženské prsia - studne citlivosti, nádoby, kalichy, grály, džbány, cesta do srdca

Ženské prsia, spievajúce misy plné rezonancie všetkých pocitov


5. čakra

je zvláštne, že k tejto čakre nemám žiadne záznamy okrem info ohľadom môjho čakrového zvieraťa priradeného k tejto čakre. Nedávno som počúvala diskusiu s Miroslavom Zelenkom, ktorý hovoril ako veľmi je práve 5. čakra takmer u všetkých oslabená a obratá o silu. Akoby to bol zámer...


6. čakra

Hlboký pokoj a celistvosť

Prichádza inšpirácia

Zjednotenie dokonalosti bytia

Spev aktivuje túto oblasť, vyrovnáva spodné a horné telo

Spev vlieva rovnováhu do bytia

Celé telo sa dá liečiť cez túto oblasť, pretože tu prebýva pravdivé videnie, vidieť pravdu.


7. čakra

Prijímam to, čo ku mne chce prísť a opúšťam to, čo chce odísť.

Sila, z ktorej pramením, učiň ako uznáš za vhodné.

Som tvoja služobnica.

Som v tvojich službách.

Som v službách sily, čo ma zrodila.


Zem mi je oporou

Voda ma lieči

Oheň ma podporuje

Vzduch mi našepkáva